Invloed NGO's. Kompas

Staat van de ambtelijke integriteit

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Nationaal, Onderzoeken, Organisatie, Publicaties

Amsterdam, 9 maart 2014 – Niet-integer handelen gaat vaak gepaard met verkwisting. Daarnaast kunnen integriteitsschendingen ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Maar ook voor het aanzien en de legitimiteit van de gehele branche van de in opspraak geraakte organisatie. Dat geldt ook voor het openbaar bestuur.

Hoe staat het eigenlijk met de ambtelijke integriteit? Hoe beleven ambtenaren het ethisch klimaat? Hoe adequaat functioneert het systeem om met vermoedens van integriteitsschendingen om te gaan? In het artikel ‘Ambtelijke integriteit; tussen zwartkijkerij en zelfgenoegzaamheid’ belichten Alain Hoekstra en Alex Belling dit thema. Zij zijn verbonden aan het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het artikel is opgenomen in de tweede editie van de publicatie ‘Staat van de Ambtelijke Dienst’ (kortweg STAD) van de leerstoelen van het CAOP. De STAD belicht in een reeks kritische en analytische artikelen hoe de ambtelijke dienst ‘erbij staat’.

Lees hier het rapport: Stad Integriteit.