Toezicht op de integriteit van banken wordt verscherpt

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Media, Nationaal

Amsterdam, 4 maart 2014 – Zowel De Nederlandsche Bank, als de Nederlandse Vereniging van Banken hebben vandaag een persbericht uitgebracht waarin wordt aangekondigd dat het bankentoezicht wordt verscherpt. In het NIS rapport heeft TI-NL aanbevolen dat “Ondanks positieve ontwikkelingen in het verbeteren van de integriteit en transparantie (…), systemen om corruptie te voorkomen bij het bedrijfsleven noch bij de publieke sector wijd verbreid aanwezig [zijn].”

TI-NL is daarom verheugd over het feit dat zowel DNB als de NVB zich toeleggen op intensivering van het toezicht op integriteit binnen banken en grotere transparantie met betrekking tot financiële instellingen en het toezicht daar op.

Ook Paul Arlman, voorzitter van TI-NL, spreekt zijn waardering uit van deze blijk van ’tone from the top’. “Dit is een goed begin richting een meer integere en transparante bankensector, maar het is uiteraard afhankelijk van de follow-up. Daarnaast zou het verstandig zijn meer aandacht te besteden aan training en ethiek.”

De vier terreinen die volgende DNB de komende jaren extra aandacht behoeven, zijn het gemeenschappelijke Europese bankentoezicht onder leiding van de ECB, de aanscherpingen van de toezichtaanpak in Nederland, de aanscherping van het integriteitstoezicht in Nederland en grotere transparantie van de financiële instellingen en het bankentoezicht.

Lees het nieuwsbericht van DNB hier en het persbericht van de NVB hier.