Kamervragen over het EU NIS Rapport

Anne Scheltema BeduinEuropees, Extern nieuws, Internationaal, Kwesties, Media, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, maandag 12 mei 2014 – Vandaag hebben de Leden van de Tweede Kamer Omtzigt (CDA), Segers (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) Kamervragen gesteld aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het rapport “The European Union Integrity System” van Transparency International.

Op 24 april jl. heeft TI het Europese Integriteit Systeem rapport uitgebracht. Dit is het eerste rapport over dit onderwerp dat over de breedte van 10 EU instituties is uitgevoerd. Het rapport kwam op een gevoelig moment: op de vooravond van de verkiezingen van mei 2014 blijkt namelijk dat 70 procent van de Europeanen geloven dat corruptie voorkomt in de EU instituties.

De Kamerleden stellen de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het rapport “The European Union Integrity System” van Transparency International over de zwakke plekken in de EU op het gebied van gebrek aan openheid en mogelijkheden tot corruptie?

2. Kunt u voor elk van de 12 aanbevelingen aangeven of u vindt dat er opvolging aan gegeven moet worden en op welke wijze?

3. Bent u bereid om dit rapport op de agenda van de Europese Raad te plaatsen en publiekelijk een reactie te geven op 12 aanbevelingen?

4. Wie moet in de ogen van de Nederlandse regering de EU controleren op rechtsstatelijkheid, nu de EU de rechtsstatelijkheid van de lidstaten controleert?

De twaalf aanbevelingen betreffen de volgende deelgebieden: transparantie in EU besluitvorming, het managen van belangenverstrengeling bij hoge EU functionarissen, het opstellen van effectieve klokkenluidersregelingen, het verbeteren van het EU aanbestedingssysteem om het uitsluiten van partijen die zich professioneel ernstig misdragen hebben mogelijk te maken en het instellen van een onafhankelijke EU Openbare Aanklager die ruime bevoegdheden heeft om corruptie te bestrijden.

In het kader van het eerste deelgebied, transparantie in EU besluitvorming, heeft TI-NL heeft vorige week de Verklaring tegen Corruptie gelanceerd, waarbij Kandidaten en Partijen die deelnemen aan de Europese Verkiezingen zich kunnen uitspreken tegen corruptie. Enkele partijen hebben al aangegeven deze Verklaring te zullen tekenen, waaronder GroenLinks, de SP, de Anti EU(ro) Partij en  ikkiesvooreerlijk.eu. De partij Aandacht en Eenvoud heeft aangegeven het initiatief te steunen.

TI-NL houdt u graag op de hoogte zodra de Kamervragen beantwoord zijn.

U vindt de Kamervragen via deze link.

Het EU Rapport is via deze link beschikbaar.

De stand van zaken betreffende de Verklaring tegen corruptie treft u hier aan.