IND

DNB publiceert good practices bestrijden corruptie banken en verzekeraars

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Nationaal, Onderzoeken, Press Releases, Publicaties

Amsterdam, 26 juni 2014 – DNB heeft good practices gepubliceerd die banken en verzekeraars zullen helpen om corruptie in de vorm van omkoping en belangenverstrengeling te bestrijden. Deze good practices volgen op onderzoek van DNB waaruit blijkt dat deze sectoren meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken.

Ook in de Nederlandse financiële sector doen zich nog steeds met enige regelmaat incidenten voor die wijzen op een tekortschietende integriteit en die het vertrouwen van het publiek in de sector flink op de proef stellen. Het is dan ook van groot belang dat Nederlandse financiële ondernemingen maatregelen nemen om dit soort incidenten te voorkomen. Om banken en verzekeraars hierin te ondersteunen heeft DNB Good practices bestrijden corruptie opgesteld.