Corruptie en omkoping bij aanbestedingen Politie?

Anne Scheltema BeduinFeature, Kwesties, Media, Nationaal, Onderzoeken

Amsterdam, 21 september 2014 – Naar aanleiding van de vermoedens dat er corruptie en omkoping heeft plaatsgevonden in het aanbestedingsproces voor de aanschaf van 13.000 nieuwe politiewagens, heeft de korpsleiding besloten een meldpunt op te richten. Dit politie-meldpunt zou signalen over fraude in een eerder stadium moeten opvangen. Voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP), Van de Kamp, heeft weinig vertrouwen in het meldpunt. Volgens hem zijn de gesloten houding van de politietop en de lakse reactie op signalen over omkoping en corruptie de voornaamste redenen waarom dergelijke misstanden plaatsvinden. Drie jaar eerder werden ook al vragen gesteld over deze aanbesteding, die al sinds 2011 voortsleept.

De politieambtenaren die bij het strafrechtelijk onderzoek zijn betrokken, zijn ontheven van hun taken en verantwoordelijkheden bij de inkoop; één politiefunctionaris is geschorst. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer vrijdag laten weten het onderzoek niet af te wachten en een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten, die naar verwachting weer een jaar gaat duren.

Het OM meldde dat er eerder aangifte is gedaan vanwege mogelijke corruptie bij de aanbesteding voor de aanschaf van portofoons voor de politie.