Terrorisme en corruptie

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Internationaal, Kwesties, Nationaal, News, Nieuws, Wetgeving

Hoofddorp, 12 december 2014 – Sinds 2000 is het aantal doden door terrorisme gestegen van 3.361 naar 17.958 in 2013. Dit blijkt uit de Global Terrorism Index van het Instituut voor Economie en Vrede. Meer dan 80% van alle dodelijke slachtoffers van terrorisme zijn gevallen in vijf landen: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria en Syrië. Een bevinding van het rapport is dat terrorisme en corruptie samengaan.

Het rapport onderzoekt in totaal 162 landen en daarmee valt 99.6% van de wereldpopulatie onder het onderzoek. Het instituut gebruikt de volgende definitie van terrorisme: ‘De dreiging of het gebruik van illegaal geweld door nier-overheidsactoren om politieke, economische, religieuze of sociale doelen te bereiken door middel van angst, dwang of intimidatie.’

Een interessante bevinding van het rapport is dat corruptie een belangrijke oorzaak is voor terrorisme. Landen die veel terrorisme kennen hebben namelijk ook gemeen dat ze meer corruptie kennen: ‘Corruptie is over het algemeen hoger in de 10 landen waar de meeste doden vallen door terrorisme.’ Het rapport kaart dan ook het belang van governance aan en wijst er op dat het bestrijden van corruptie hierbij een belangrijke rol speelt. Er wordt aanbevolen om ‘corruptie en omkoping te verminderen’.

R.L. Cassin, uitgever en redacteur van het FCPA-Blog, heeft de cijfers van het rapport naast die van TI’s Corruption Perception Index (CPI) gelegd. De bevindingen van het instituut worden hierdoor bevestigd. Hieronder staan de vijf landen waar 82% van alle dodelijke slachtoffers van terrorisme zijn gevallen, tussen haakjes staat de rang van het land op de CPI :

1 Iraq (170)
2 Afghanistan (172)
3 Pakistan (126)
4 Nigeria (136)
5 Syria (159)

Deze vijf landen hebben gemiddeld een CPI rang van 152 (De CPI onderzoekt 175 landen). Armoede, het percentage schoolbezoekers en de meeste economische factoren lijken geen associatie te hebben met terrorisme. Hierdoor lijkt het tegengaan van wetteloosheid een belangrijke factor te zijn in de bestrijding van terrorisme.