TI-NL heeft een nieuwe voorzitter

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Feature, Intern nieuws, Nationaal, Nieuws, Organisatie

Van links naar rechts en van boven naar onder: Joost Wiebenga, Donald Kalff, Joop Remmé, Arjen Tillema, Sujatha Iyer, Linda Slot – Hoving, Gerke Berenschot en Paul Arlman

Amsterdam, 30 januari 2015 – TI-NL heeft een nieuwe voorzitter: Arjen Tillema. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 januari 2015 is Arjen verkozen door de leden van TI-NL. Arjen Tillema was 23 jaar werkzaam als advocaat, laatstelijk 14 jaar als partner bij NautaDutilh. In die periode was hij tien jaar de benoemde raadsman van de Nederlandsche Bank en enige jaren actief als rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de Rechtbank Arnhem.

Tijdens deze vergadering traden Paul Arlman en Dick Alblas af als bestuursleden van TI-NL.

Paul Arlman is gedurende 7 jaar voorzitter van TI-NL geweest. Gedurende deze jaren heeft hij zich op onvermoeibare, bevlogen en veelzijdige wijze hard gemaakt voor TI-NL. Tijdens zijn voorzitterschap is de naam van TI-NL in grotere mate bekend geworden, is de organisatie gegroeid en de impact van de organisatie toegenomen. Dick Alblas was sinds 2011 bestuurslid en vanaf 2013 penningmeester van TI-NL. Hij heeft zich ingezet voor het National Integrity Study project en voor de Nederlandse bijdragen aan de OESO schaduwrapportage van TI (Exporting corruption).

Daarnaast is een nieuw bestuurslid verkozen: Joop Remmé. Joop is reeds jaren betrokken lid van TI-NL. Hij is consultant en doceert op het gebied van Corporate Social Responsibility. Linda Slot-Hoving heeft met instemming van de ALV het penningmeesterschap op zich genomen.

Het nieuwe bestuur zal zich in 2015 weer met energie inzetten voor het bestrijden van corruptie en het vergroten van integriteit in Nederland. Speerpunten voor 2015/2016 zijn: decentralisatie – integriteit lagere overheden, bewustwording en aanpak voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name het MKB, No Impunity: Privaat & publiek toezicht & handhaving en lobbyen en de financiering van politieke partijen.

Achtergrond nieuwe bestuursleden

Arjen Tillema was 23 jaar werkzaam als advocaat, laatstelijk 14 jaar als partner bij NautaDutilh, waar hij ook enige tijd praktijkgroep manager Banking & Finance was. In die periode was hij tien jaar de benoemde raadsman van de Nederlandsche Bank en enige jaren actief als rechter-plaatsvervanger bij de fraudekamer van de Rechtbank Arnhem. Hij is gespecialiseerd in (financieel) toezichtrecht, governance & compliance en handhavingsvraagstukken. Aan het begin van zijn carrière werkte Arjen 3 jaar bij Skadden Arps in New York, Washington en Brussel. Hij is thans verder adviseur bij NautaDutilh en voorzitter van de Harvard Club of the Netherlands. Arjen is sinds 28 januari 2015 voorzitter van TI-NL. Hij gelooft dat wat rechtvaardigheid ontbeert, vertrouwen in onze instituties en economische, politieke en sociale orde ondermijnt. Een wereld vrij van publieke en private corruptie nastreven – en daarmee een samenleving waar transparantie, integriteit en verantwoording afleggen voorop staan- is daarom niet alleen een moreel juiste koers, maar noodzaak.

Joop Remmé heeft een loopbaan gevolgd langs twee lijnen: als docent en consultant. Als docent is hij sinds 1998 faculty member bij de Maastricht School of Management, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van cursussen over Corporate Social Responsibility, Leadership en Organisational Behavior. In lijn met de missie van MSM werden die cursussen overwegend gegeven in “developing economies“, zoals China, Kazakhstan, Tanzania, Ruanda en Peru. Binnen MSM was hij ook lid van een “taskforce” gericht op het bestrijden van plagiaat. Als consultant heeft hij gewerkt voor zowel MKB als grotere bedrijven (ABN AMRO, Shell). Zijn academische achtergrond begint met studies Geschiedenis en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, met afronding voorjaar 2015 in een promotie aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappij-wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij heeft gepubliceerd over stakeholder management en corporate social responsibility, en zit in de Editorial Board van de Journal for Corporate Social Responsibility.