Ordina paaide jarenlang ambtenaren

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Uncategorized, Wetgeving

Ordina zou tussen 2005 en 2010 topambtenaren van verschillende ministeries hebben uitgenodigd op allerlei luxe uitjes. Het doel hiervan was de ambtenaar gunstig stemmen waardoor opdrachten binnengehaald konden worden. Dit meldt het televisieprogramma Zembla op basis van een grote hoeveelheid interne documenten en e-mails. Vanavond wordt er een uitzending aan gewijd.

Voor de tweede maal is ICT-leverancier Ordina onderwerp van een Zembla uitzending. In oktober vorig jaar kwam het bedrijf negatief in de schijnwerpers doordat er mogelijk sprake was van fraude bij het binnenhalen van opdrachten. Dit bleek uit de uitzending ‘Wie is de mol’ van Zembla.

Over de beschuldigingen tijdens de eerste uitzending is gisteren een onderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd in opdracht van Ordina. Volgens dit onderzoek hebben Ordina en het Openbaar Ministerie mogelijk regels overtreden bij het sluiten van een contract in 2009. Ordina kreeg dit contract, terwijl andere bedrijven er niet eens van op de hoogte waren.

In andere gevallen kan er sprake zijn van het delen van vertrouwelijke informatie, hoewel het bedrijf niet wil spreken over structurele onregelmatigheden. Er zou alleen sprake zijn van ‘enkele gevallen van ongepast gedrag bij een beperkt aantal personen.’ Het woord fraude wordt in het rapport en door Ordina-topman S. Breedveld vermeden.

In ‘Wie is de mol? Deel 2’ laat Zembla zien dat overheidsfunctionarissen uitgenodigd werden voor voetbalwedstrijden, tennistoernooien en diners. Het zou onder andere gaan om korpschefs van de politie en een officier van justitie. Ordina wist precies welke ambtenaar over welke aanbesteding besliste. In een database werd bijgehouden hoeveel invloed deze had op een beslissing. Ambtenaren werden bovendien op basis van hun houding tegenover het bedrijf gelabeld: neutraal, negatief, sponsor.

Het lijkt er volgens het bedrijf op dat deze nieuwe reeks aantijgingen betrekking hebben op hetzelfde groepje mensen dat centraal stond in de eerste uitzending van Zembla. Dit zou de afdeling commercie zijn, waar een informele cultuur zou heersen waar veel vrijheid was voor individuele werknemers. Maar van ‘excessief relatiebeheer’ of zelfs omkoping zou geen sprake zijn. De top van Ordina beraadt zich nog over mogelijke disciplinaire maatregelen tegen medewerkers op basis van het rapport, één medewerker is ontslagen.

De tweede uitzending van Zembla heeft mogelijk ook gevolgen voor ambtenaren. Ambtenaren mogen geen gift aannemen boven de 50 euro. Wordt dit toch gedaan dan worden aanbestedings– en integriteitsregels overtreden. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie liet weten dat hij gaat onderzoeken of er integriteitsregels zijn overtreden. ‘Als sprake is van mogelijke gepleegde strafbare feiten, wordt aangifte gedaan. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.’