Beleidsbrief preventie en bestrijding van corruptie

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Nationaal, Nieuws, Publicaties, Publication

Amsterdam, 14 maart 2015 – Op dinsdag 10 maart hebben de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Financiën de langverwachte beleidsbrief over de preventie en bestrijding van corruptie aan de Tweede Kamer gestuurd.

Naar aanleiding van de evaluaties die door internationale organen over het anti-corruptiebeleid van Nederland zijn uitgevoerd, bleek dat naast een aantal goed punten, ook flink wat verbeterpunten mogelijk zijn. En, zoals in de brief staat: “Recente gevallen van (verdenking van) corruptie tonen bovendien des te meer aan dat aandacht voor deze problematiek onverminderd noodzakelijk is.”

In de omvangrijke brief komt een aantal voor TI-NL zeer belangrijke kwesties aan de orde. Zo komt vergroten van het bewustzijn van het MKB van corruptierisico’s die zij mogelijk lopen, integriteitsbeleid en transparantie tijdens het EU-voorzitterschap van 2016 en klokkenluidersbescherming aan de orde.

Integrale aanpak van corruptie

Het kabinet wil een integrale aanpak van corruptie bewerkstelligen; één van de redenen dat de vier ministeries gezamenlijk een beleid hebben uitgestippeld (en de brief dus wat langer op zich liet wachten). De vier hoofdlijnen waarlangs die integrale aanpak vorm krijgt zijn:

  1. Integriteitsbevordering en corruptiepreventie in de publieke en private sector;
  2. Detectie en melding van corruptiesignalen;
  3. Solide onderzoek, daadkrachtige handhaving en sanctionering van corruptie;
  4. Periodieke evaluatie van beleid en praktijk.

Hier kunt u de beleidsbrief in zijn geheel downloaden.