Corruptiebestrijding is eigen belang

Anne Scheltema BeduinMedia, Nationaal, News, Nieuws, Publicaties, Publication

Amsterdam, 24 april 2015 – Graag delen wij met u een dubbelinterview van oud-voorzitter van TI-NL Paul Arlman en voorzitter van TI-NL Arjen Tillema in het tijdschrift ‘Effect‘ van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
 
Het interview is ingegeven door het feit dat beleggers de afgelopen jaren zijn opgeschrikt door een flink aantal gevallen van fraude en omkoping bij beursfondsen. Dit is, aldus Arlman en Tillema, “voor bedrijven een reden te meer om werk te maken van corruptiebestrijding in eigen gelederen.”
 
 

We hebben gekozen voor een democratische samenleving waarin de rechtstaat het uitgangspunt is. Niet voor een samenleving waarin een onontdekte truc uitstekend is

 
Belangrijke aanvulling op het artikel is de connectie tussen bedrijven die een goed anti-corruptiebeleid hebben en bescherming van klokkenluiders, waar TI-NL regelmatig over publiceert. Bedrijven die het goed doen hebben duidelijke regels, die ze regelmatig analyseren en handhaven, doen goede due diligence, regelmatig training, reflecteren op dit alles en hebben betrokken (top) management. En hebben goede klokkenluidersregelingen. Nog steeds worden klokkenluiders bij de overheid en het bedrijfsleven soms gezien als ongewenste personen, terwijl de informatie die een integere klokkenluider naar voren brengt positief kan uitwerken.
 
Effect2015-4_p26 Interview Arlman+Tillema
Beeld: Mark van den Brink
 
Het interview is afgenomen door Joost Schmets en gaat over corruptiebestrijding, bewustwording binnen het bedrijfsleven van de risico’s die zij mogelijk lopen, ethisch ondernemen en belangenverstrengeling. Hieronder kunt u het volledige interview in pdf downloaden.