Strategie 2020 Transparency International

Anne Scheltema BeduinAbout Us, Feature, Internationaal, Nationaal, Organisatie, Publicaties, Publication

Amsterdam, 22 december 2015 – In 2015 heeft de wereldwijde organisatie Transparency International een vijfjarige strategie ontwikkeld, die onze collectieve ambitie voor de komende jaren weergeeft. De strategie heet ‘Together against Corruption’ en is door de gehele beweging samengesteld. Meer dan 1500 mensen en organisaties, zowel binnen als buiten de organisatie hebben bijgedragen aan deze strategie. De strategie ziet toe op het bestrijden van corruptie vandaag de dag, maar kijkt ook vooruit naar de jaren die nog komen.

 

Vandaag de dag bestaat Transparency International uit meer dan 100 onafhankelijke lokale afdelingen en partners wereldwijd, die zich allemaal inzetten voor de uitvoering van deze strategie.

 

Strategie in beeld

Om de strategie kort toe te lichten heeft TI een kort filmpje ontwikkeld. Hieronder kunt u deze animatie bekijken.

 

 

De drie hoofdthema’s

 

De strategie bevat drie hoofdthema’s: ‘People and Partners’, ‘Prevention, Enforcement and Justice’ en ‘Strong Movement’. Deze drie thema’s zullen ons helpen corruptie effectief te bestrijden. De kern is dat TI dit werk niet alleen kan doen: we willen mensen en organisaties betrekken bij onze strijd tegen corruptie. We streven ernaar een consensus tegen corruptie te bereiken, waarbij iedereen niet alleen weigert een steekpenning te betalen, maar ook niet meer stemt op corrupte kandidaten of corruptie op andere wijze vergoelijkt.

 

Lange term resultaten hebben het ook anti-corruptie regelgeving nodig, die wordt geïmplementeerd en nageleefd. Deze regelgeving moet gehandhaafd worden, mazen in de wetten moeten worden gedicht en klokkenluiders moeten effectief worden beschermd.

 

Mensen die willen helpen om corruptie te bestrijden moeten weten wat en hoe zij kunnen bijdragen. Zij moeten kunnen zien dat dit in hun leven effect sorteert en de maatschappij er positief door wordt beïnvloed. TI zal hiertoe samenwerken met individuen, maatschappelijk middenveld, overheid en private sector.

 

strategy2020_people_620

 

Bij ‘People and partners’ ligt de nadruk op het mogelijk maken en stimuleren van een cultuur tegen corruptie.

 

strategy2020_prevention_620

 

Waar wetten en standaarden tekort schieten, zetten wij ons in deze te versterken om corrupte systemen aan banden te leggen. Ook het handhaven van bestaande wetten is een belangrijk onderdeel van ons werk.

 

 

strategy2020_strongmovement_620

 

Tot slot zullen wij als organisatie proberen ons bereik, onze impact en onze invloed te vergroten. We zullen onze innovativiteit vergroten en beter onderzoeken wat echt werkt bij het bestrijden van corruptie.

 

Hieronder kunt u de gehele strategie downloaden.