Stem op TI-NL voor de NRC Charity Awards 2016!

Lotte RooijendijkAankondigingen, Feature, Integriteit, Media, Nationaal, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 9 augustus 2016 – Transparency International Nederland (TI-NL) is geselecteerd voor de NRC Charity Awards 2016. Deze award is in het leven geroepen door NRC Media en bedoeld om charitief Nederland te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep door middel van de ontwikkeling van een communicatiecampagne. De TI-NL advertentie, ontwikkeld door Matthias Wentink en Jochem van Schip van de Willem de Kooning Academie, is gepubliceerd op de website van NRC Charity Awards en vanaf heden kunt u hierop stemmen. Stem op TI-NL en help ons in de strijd tegen corruptie!

NRC Charity Awards 2016

Uit 225 inzendingen is TI-NL één van de 25 geselecteerde goede doelen voor de NRC Charity Awards 2016. In samenwerking met Willem de Kooning Academie geeft NRC goede doelen de kans om een communicatiecampagne te ontwikkelen. Onderdeel van de campagne is een twee-pagina grote advertentie die op vrijdag 12 augustus a.s. in NRC Handelsblad en nrc.next zal worden geplaatst. Ook is de advertentie in de periode van 20 juli tot en met 25 augustus op nrccharityawards.nl te vinden is, waar het publiek kan stemmen op hun favoriete uiting. De vier winnaars worden bekendgemaakt op woensdag 31 augustus in Pakhuis de Zwijger.

TI-NL heeft voor deze selectieronde een creatief team van talentvolle studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam toegewezen gekregen, een Hogeschool voor de Kunsten en vormgeving. De studenten hebben onder begeleiding van experts in de reclamewereld en de NRC een advertentie ontwikkeld waarop gestemd kan worden tussen 20 juli en 25 augustus op de website van NRC Charity Awards.

Niemand mag wegkomen met corruptie

De uitdaging van het communicatieve vraagstuk van TI-NL ligt in het aantonen en communiceren van het belang van corruptiebestrijding in Nederland. Corruptie wordt nog veel gezien als een probleem van Afrikaanse landen of Zuid-Amerika. Het is lastig corruptie in Nederland tastbaar te maken.

Met de communicatiecampagne van de NRC Charity Awards doelt TI-NL op het structureel overbrengen van het belang van corruptiebestrijding in Nederland en daarmee de Nederlandse bevolking te activeren bij te dragen aan onze doelstelling: het bevorderen van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van corruptie.

Met hulp van anderen wil TI-NL haar impact vergroten, zodat niemand meer weg kan komen met corruptie. TI-NL wil haar naamsbekendheid in Nederland vergroten onder het brede publiek en hoopt met meer fondsen en leden de slagkracht van de organisatie te vergroten en een grotere achterban te creëren.

Stem hier op TI-NL en help ons corruptie te bestrijden!