Raad Roermond wil dat van Rey opstapt

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 12 september 2016 – Een meerderheid in de gemeenteraad van Roermond heeft het vertrouwen in Jos van Rey als raadslid verloren. Tijdens een extra raadsvergadering in Roermond afgelopen donderdag heeft de coalitie Van Rey opgeroepen op te stappen na zijn veroordeling wegens ambtelijke corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Volgens de gemeenteraad is zijn positie als raadslid onhoudbaar. Niet alleen vanwege het vonnis, maar vooral omdat hij geen inkeer en zelfreflectie toont. Dat is volgens de raad schadelijk voor stad en bestuur.

Meerderheid raad vertrouwen in Van Rey verloren

De raad bespreekt onder meer de gedragscode voor raadsleden en ziet toe op integriteit. Op donderdag 8 september j.l. riep de Roermondse raad op verzoek van de zes coalitiepartijen een extra vergadering bijeen om te praten over de consequenties van de veroordeling van Van Rey. De voormalig VVD-wethouder maakt deel uit van oppositiepartij de Liberale Volkspartij Roermond (LVR). Op de agenda stond de integriteit van Van Rey, diens functioneren als raadslid en de betekenis van het vonnis tegen Van Rey voor het functioneren van de raad.

Omdat Van Rey geen berouw toont, zou de kans dat hij in de toekomst weer de fout in gaat, zeer groot zijn volgens de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Marc Breugelmans, stelt namens de coalitie “dat hij zich nu en ook in de toekomst niet gebonden voelt aan welke afspraken dan ook”. Bovendien gijzelt en verdeelt hij de politiek en de stad, aldus de coalitie. “Een groot bestuurder erkent zijn fouten en weet wat hem te doen staat”, aldus Breugelmans.

Van Rey reageert emotioneel

Nadat de coalitie in Roermond een beroep deed op Jos van Rey om uit de politiek te stappen, heeft de politicus zelf laten weten de politiek niet te verlaten. Hij gaf aan geen gehoor te zullen geven aan de oproep en te blijven zitten bij de LVR-fractie.

De reactie van Van Rey in zijn betoog was emotioneel: “Mijn leven is geruïneerd en u doet daar nog een schepje bovenop”. Volgens de politicus is het debat niet in het belang van Roermond, maar is de oproep van de raad een “afleidingsmanoeuvre”. Volgens hem zou er verder niets gebeuren door het college in Roermond. Van Rey benadrukte dat hij wil aanblijven als raadslid. “Ik loop niet weg. (…) Ik doe het voor Roermond. Voor mezelf heb ik het nooit gedaan.”

raad

Coalitie Provinciale Staten niet in debat over Van Rey

Waar de coalitie in Roermond na een beladen integriteitsdebat Van Rey heeft opgeroepen op te stappen, laat de coalitie in de Provinciale Staten Van Rey juist met rust. De partijen CDA, SP, D66, PvdA en VVD geven aan niets te zien in een debat over de toekomst van Statenlid Van Rey. Bram Schaminee van de SP stelt dat het een zaak is voor de gemeenteraad in Roermond. Ook CDA-leider Hubert Mackus en fractievoorzitter Peter van Dijk van de PvdA delen deze mening. VVD-lid Joost van den Akker geeft aan dat de zaak bovendien nog onder de rechter is.

Moreel ridderschap van burgemeesters

Van Rey trad af als wethouder in 2012, maar werd in 2014, terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar hem nog liep, weer raadslid. Rianne Donders, burgemeester van Roermond, geeft aan dat dit situatie in het stadhuis “ongelooflijk complex” maakt.  Zij stelt in een interview met De Limburger na het integriteitsdebat in de raadsvergadering, dat burgemeesters de wapens missen om de taak als hoeder van de integriteit goed waar te kunnen maken.

Burgemeesters hebben wettelijk de taak te waken over de integriteit in hun gemeente. Volgens Donders levert de wet daarbij niet voldoende middelen om op te treden als een raadslid verdacht wordt van niet integer handelen. Zo kan een burgemeester een gekozen raadslid niet schorsen. “Op die manier zijn we veroordeeld tot een moreel ridderschap”, aldus Donders.