CAMPUS: e-learning website voor opsporing gestolen activa

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Integriteit, Internationaal, Media, Nieuws

Amsterdam, 1 november 2016 – Het opsporen van gestolen activa vereist specifieke kennis en vaardigheden. Graag introduceren wij een e-learning website voor anti-corruptie professionals genaamd CAMPUS met gratis web-based cursussen op het gebied van asset tracing, dataverzameling en visualisering en voor financiële analyse. De website is ontwikkeld door het Instituut van Basel International Centre for Asset Recovery.

CAMPUS Asset Recovery Forum

Het Asset Recovery Forum fungeert als een openbaar informatieplatform voor zowel de beoefende als minder getrainde anti-corruptie professional om toegang te krijgen en informatie te delen over asset recovery en aanverwante zaken. Je leert financiële gegevens te analyseren, grafieken te ontwikkelen die geldstromen visualiseren en meldingen van verdachte transacties te ontleden. Het forum biedt de mogelijkheid om in contact te komen met collega-beoefenaars uit de hele wereld, online educatieve cursussen te volgen, te reageren op blogs, evenals het delen en reageren op nieuws, trends en events over asset recovery.

Wat is asset recovery?

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (UNCAC) in 2005, heeft de internationale gemeenschap consensus bereikt dat “asset recovery” een belangrijke rol speelt in de wereldwijde strijd tegen corruptie. In hoofdstuk 5 van het verdrag, beschrijft UNCAC de internationale minimumnormen voor asset recovery. Deze variëren van preventie, internationale samenwerking tot handhaving.

De notie van asset recovery in de internationale context wordt vaak begrepen, althans vanuit het perspectief van een leek, als de terugkeer van illegaal verkregen publieke middelen verborgen in buitenlandse jurisdicties naar het land van herkomst. Echter, asset recovery is een veel complexer proces. Het omvat diverse juridische en procedurele stappen in verschillende jurisdicties en internationale samenwerking speelt een belangrijke rol. De eigenlijke terugkomst van de activa is pas de laatste stap in dit proces, waarbij alle stappen, met inbegrip van repatriëring, een hoge mate van technische kennis en capaciteit vereisen.

Web-based cursussen

Op CAMPUS worden op dit moment vier web-based cursussen aangeboden. Echter ontwikkelt het forum voortdurend nieuwe cursussen en zal het aanbod zich dus uitbreiden in de toekomst.

CAMPUS

  1. Operationele analyse: analyse van verdachte transacties voor activiteiten die verband houden met witwassen of terrorismefinanciering is een van de kerntaken van de Financial Intelligence Units (FIU).
  2. Financiële analyse met behulp van Excel: voor de meeste onderzoekers is Excel het middel bij uitstek om financiële informatie te analyseren. In deze cursus leert men hoe waardevolle gegevens te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen.
  3. Visualisatie van geldstromen: gevallen van corruptie en witwassen bevatten vaak complexe structuren van personen en bedrijven die betrokken zijn. Bij de presentatie van een corruptiezaak kan een grafiek die de structuur van geldstromen weergeeft helpen om de zaak beter te begrijpen. In deze cursus wordt de gratis software Yed gebruikt om grafieken te maken.
  4. Bron & Applicatie: met interactieve opdrachten leert u tijdens deze cursus hoe u indirect bewijs kan gebruiken om illegale inkomsten van de verdachte te onthullen.  Bron & Applicatie is een methode om de omkoping- of witwaszaak te bewijzen zonder dat je direct bewijs in handen hebt. Tijdens deze cursus worden vaardigheden aangeleerd voor het vinden en toepassen van bronnen en hulp geboden om de hoeveelheid van onbekende en/of illegale inkomsten te berekenen.

Gebruiksvriendelijkheid van CAMPUS

Deze cursussen zijn kosteloos en zijn zowel online als offline beschikbaar. De instructies voor het downloaden zijn duidelijk en gemakkelijk te volgen. Alle cursussen zijn beschikbaar in het Spaans en Engels. Alle cursussen zijn ontwikkeld voor individueel leren in eigen tempo en bevatten interactieve oefeningen om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Om deel te nemen aan één van de cursussen dient men zich te registreren en in te loggen. Alle cursussen zijn ook offline beschikbaar, en kunnen dus worden gebruikt als de internetverbinding traag is of wanneer de voorkeur uitgaat naar het doen van een cursus zonder verbonden te zijn met het internet.