belastingparadijzen

Dringend verzoek voor verbetering huidig voorstel CBCR

Lotte RooijendijkEuropees, Feature, Integriteit, Internationaal, Nationaal, News, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam 8 november 2016 – In samenwerking met Oxfam Novib, One en Tax Justice heeft Transparency International Nederland een brief geschreven aan de minister van Economisch Zaken en de Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, beiden raadsleden van COMPET (Raad Concurrentievermogen), waarin zij hun bezorgdheid uiten over het voorstel van de Europese Commissie rondom Country-by-Country rapportage

Beëindigen geheimhouding

In de brief wordt het belang van de lopende gesprekken over fiscale transparantie en openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting voor multinationale ondernemingen (MNO’s) gemarkeerd. De structuren en activiteiten van MNO’s zijn nog steeds zeer ondoorzichtig. Het beëindigen van geheimhouding rond de activiteiten en belastingbetalingen van multinationals zijn een cruciale stap in de richting van het terugdringen van de ontwijking en ontduiking van vennootschapsbelasting, van corruptiebestrijding en van het herstel van publiek vertrouwen in ons belastingstelsel en belastinginstellingen.

Recht op informatie activiteiten MNO’s

Wij zijn van mening dat burgers, waaronder die in ontwikkelingslanden, het recht hebben op toegang tot belangrijke financiële informatie over de activiteiten van de ondernemingen die actief zijn op hun grondgebied. Deze informatie moet transparant worden gerapporteerd en openbaar gemaakt worden om te helpen ervoor te zorgen dat multinationals een eerlijk deel van de belastingen betalen en lokale overheden en ondernemingen ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Voorstel Europese Commissie CBCR

Op 12 april 2016 heeft de Europese Commisie een belangrijk voorstel vrijgegeven over wat bekend staat als de openbare Country-by-Country Reporting voor multinationale bedrijven. Openbare CBCR zou fiscale transparantie vergroten doordat burgers wereldwijd toegang krijgen tot belangrijke informatie met betrekking tot de betalingen van belasting van MNO’s.

Helaas voldoet het huidige wetsvoorstel niet aan deze verwachtingen. Tenzij het Europees Parlement en de EU-lidstaten het eens worden om de nodige wijzigingen door te voeren, zal de EU een belangrijke kans missen om fiscale transparantie te vergroten, niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd.

Aanbevelingen TI-NL, Oxfam Novib, One & Tax Justice

Wij raden de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het huidige voorstel te verbeteren en zinvolle country-by-country rapportage vast te stellen voor multinationale ondernemingen, en zo bij te dragen aan het beëindigen van geheimhouding rondom vennootschapsbelasting door:

  1. Multinationals vereisen uitgesplitste gegevens en gegevens op een land-per-land basis te publiceren voor elk land en jurisdictie waarin zij opereren, zowel binnen als buiten de EU en niet slechts de activiteiten binnen de EU en de nader te bepalen belastingparadijzen.
  2. Het vaststellen van een EU-definitie van ‘grote ondernemingen’, met inbegrip van een drempel van €40 miljoen in omzet zoals vermeld in de Accounting Directive. Het huidige voorstel zou de meerderheid van de grote groepen negeren, die ook risico’s met zich meebrengen in agressieve fiscale planning.
  3. Het meenemen van alle noodzakelijke elementen, zoals verkoop, activa, subsidies, een lijst van dochterondernemingen – zodat publieke CBCR een effectieve risico-assessment tool wordt.

Meer dan 350.000 maatregelen zijn genomen door burgers in de EU die eisen dat hun regering MNO’s verplicht om publiekelijk te verklaren waar zij zaken doen en waar ze belasting betalen. Transparency International Nederland, Oxfam Novib, One en Tax Justice raden aan hier gehoor aan te geven en te handelen in het publieke belang door country-by-country rapportage in te voeren die geschikt is voor het beoogde doel.