netanyahu newspaper

Druk op Netanyahu neemt toe

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Integriteit, Internationaal

Amsterdam, 9 januari 2017 – Vorige week donderdag is de Israëlische premier Netanyahu voor een tweede keer urenlang verhoord. De omvang van de ondervragingen laat zien dat de Israëlische recherche serieus werk maakt van het strafonderzoek tegen het in opspraak gekomen staatshoofd. Gisteren werd bovendien bekend dat Netanyahu vermoedelijk ook geprobeerd heeft om een uitgever van een Israëlische krant te beïnvloeden. 

Het lopende onderzoek richt zich op omkoping door middel van dure sigaren, champagne en exclusieve etentjes. Deze giften zouden afkomstig zijn van contacten van Netanyahu in de internationale business wereld en Hollywood. Afgelopen donderdag heeft de Israëlische recherche de premier voor de tweede keer over deze vermoedens ondervraagd. Het verhoor duurde vijf uur en heeft weer plaatsgevonden in zijn eigen residentie in Jerusalem. Er was wederom veel aandacht van de pers, net zoals tijdens het eerste verhoor een week geleden.

Netanyahu blijft ontkennen

De Israëlische premier blijft publiekelijk volharden dat de aantijgingen onzin zijn: ‘er zal niets zijn, want er is niets. Probeer de premier via de stembus te vervangen, zoals gebruikelijk in een democratie.’ Op dit moment is nog onduidelijk hoe hard de vermoedens van de recherche zijn en of die überhaupt tot een tenlastelegging en een strafzaak zullen leiden. Een mogelijke veroordeling is dus nog ver weg. Desondanks neemt de druk op Netanyahu steeds meer toe.

netanyahu newspaper

Netanyahu geconfronteerd met nieuw schandaal

Dat heeft ook te maken met een mogelijk nieuw schandaal waarin Netanyahu eveneens de hoofdrol speelt. Israëlische media hebben gisteren gemeld dat de premier twee jaar geleden geprobeerd zou hebben om via onderhandelingen met een grote Israëlische krant positieve berichtgeving af te dwingen. Kennelijk heeft de Israëlische politie een kopie van een geluidsopname in handen waarop een gesprek met de uitgever van de krant Yediot Ahronot te horen zou zijn. Netanyahu zou tijdens dit gesprek om een meer positieve berichtgeving hebben gevraagd. In ruil hiervoor zou hij hebben aangeboden om zich in te spannen de invloed van een pro-regeringskrant, Israel Hayom, te verminderen.

Toekomst van Netanyahu onzeker

Volgens berichtgeving in Israël is de deal echter nooit tot stand gekomen. Onafhankelijk daarvan en van het daadwerkelijke waarheidsgehalte van de berichtgeving is de positie van Netanyahu nog verder onder druk komen te staan. Over een plicht om als premier af te treden kan pas worden gediscussieerd als de aanklager het lopende strafonderzoek daadwerkelijk bij de rechter aanbrengt. De advocaat van Netanyahu is er in de tussentijd zeker van dat het zo ver nooit zal komen. Hij stelt na bestudering van het dossier dat er ‘niets zal overblijven’ van de beschuldigingen. Het blijft afwachten hoe het antwoord van het Israëlisch Openbaar Ministerie hierop zal uitvallen.