Gemeentewet

Commisaris van de Koning Tichelaar treedt af door integriteitsschandaal

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 2 maart 2017 – Woensdagavond tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten maakte Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bekend per direct af te treden naar aanleiding van het integriteitsschandaal waar hij in verzeild is geraakt. Hij zei niet genoeg vertrouwen van de partijen in de Staten te ervaren om door te kunnen gaan in zijn functie. Naast de integriteitskwestie rond de aanbesteding zou ook zijn gezondheid in rol hebben gespeeld in de beslissing zijn functie neer te leggen.
Tichelaar kwam afgelopen weekend in opspraak, nadat uit berichtgeving in het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bleek dat hij opnieuw de integriteitscode zou hebben geschonden door zijn schoonzus te bevoordelen bij een aanbesteding van de provincie. Volgens gezamenlijk onderzoek zou Tichelaar het interieurbedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg hebben voorgedragen voor herinrichtingsadvies van Huize Tetrode, dat eigendom is van de provincie. Deze opdracht zou eerder aan een andere interieurontwerper zijn gegeven maar door de nieuwe huurder van het pand, maar werd ingetrokken toen bleek dat het de taak van de provincie was. Tichelaar noemde vervolgens de naam van het bedrijf van zijn schoonzus, interieurontwerper Karin Klinkenberg die de opdracht ter waarde van €3.105 toegewezen kreeg. Aanvankelijk ontkende Tichelaar dat hij het bedrijf van zijn schoonzus had aangedragen, maar afgelopen dinsdag erkende hij in een brief aan de Provinciale Staten dat wel te hebben gedaan.

Kritiek tijdens spoeddebat

Tijdens het spoeddebat in de Provinciale Staten op woensdag stelde Tichelaar het noemen van de naam van zijn schoonzus te hebben bedoeld als “voorbeeld en suggestie” en bood daar zijn excuses voor aan. “Er werd tien maanden geklooid. Er gebeurde niks in Huize Tetrode. En toen heb ik gezegd: ik wil heel snel een schets op tafel. En toen – en dat had ik nooit moeten doen – heb ik drie namen van bedrijven genoemd”, aldus Tichelaar.

Tijdens het spoeddebat kreeg Tichelaar woensdagmiddag flinke kritiek, van zowel de coalitie als van de oppositie. Aanvankelijk zei Tichelaar aan te willen blijven en vroeg hij de partijen in de Staten hem het benodigde vertrouwen terug te laten verdienen. “Ik wil leren van mijn fouten en ik wil me inzetten voor het terugwinnen van vertrouwen. Dat kost tijd. Maar daar wil ik me voor inzetten. Er is een geleding die daarover beslist en dat bent u”, aldus Tichelaar eerder op de dag in het debat. Bij de hervatting van het debat, ’s avonds om zeven uur, herzag hij echter zijn mening.

Vertrouwen verloren door integriteitsschandaal

Tijdens een lange schorsing van het debat werkte nagenoeg de volledige oppositie aan een motie van wantrouwen, maar ook binnen de coalitie was het vertrouwen verdwenen door het integriteitsschandaal. De grootste coalitiepartij VVD liet Tichelaar in de pauze weten dat er geen vertrouwen meer was omdat de integriteitscode was geschonden. Bij coalitiefractie CDA was het vertrouwen eveneens weg. En zelfs binnen de PvdA was de hoop op verbetering zoek. Partijvoorzitter Hans Spekman zei: “Dit is een verstandig besluit. We hebben gezegd dat dit een serieuze zaak was die we zorgvuldig moesten afhandelen. Er zou over gedebatteerd worden, dat wilden we afwachten.” Lijsttrekker Lodewijk Asscher sloot zich hierbij aan. Tenslotte liet premier Mark Rutte liet weten dat hij het besluit van Tichelaar respecteert. “Drenthe verdient een commissaris die het vertrouwen van iedereen geniet”, aldus Rutte.