Kascommissie

Vacature lid Kascommissie Transparency International Nederland

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 4 augustus 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op korte termijn op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en meehelpt de financiële situatie van TI-NL gezond te houden. De werkzaamheden van de Kascommissie liggen met name in de advieshoek omdat er thans een externe controle door een administratiekantoor en accountant plaatsvindt. Als lid van de Kascommissie van TI-NL werkt u samen met twee leden van de Kascommissie, waarna na een korte overlap één van de huidige leden zal aftreden.

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (ongeveer 2 fte). Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met zaken als transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht. TI-NL heeft thans 200 individuele leden, 13 institutionele leden (ABN AMRO, Brunel, FMO, Schiphol, NBA, Norton Rose Fulbright, Koninklijk Instituut voor de Tropen, People Intouch, IIA, Siemens, KAS BANK, Unilever en Yokogawa) en is groeiende.

TI-NL heeft een divers ledenbestand met leden die actief meedenken en doen om de doelen van de organisatie na te streven. Momenteel vormen twee leden van TI-NL de Kascommissie, die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en meehelpt de financiële situatie van TI-NL gezond te houden. Thans vindt een transitie plaats naar een externe controle door een administratiekantoor en accountant. De werkzaamheden van de Kascommissie zullen dus met name in de advieshoek komen te liggen.

Als lid van de Kascommissie van TI-NL werkt u samen met twee leden van de Kascommissie, waarna na een korte overlap één van de huidige leden zal aftreden.

Profiel lid kascommissie

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:
• deelt de waarden, missie en visie van TI-NL en draagt deze actief uit;
• heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
• heeft affiniteit met het werkveld (corruptie, transparantie en integriteit);
• heeft bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring;
• is communicatief vaardig;
• heeft een open oog en oor voor de vereniging;
• heeft een “hands-on” mentaliteit;
• heeft ervaring als Register Accountant (RA) of Accountant Administratieconsulent (AA);
• beschikt over brede vaktechnische kennis;
• is naar verwachting 15 uur per jaar beschikbaar voor overleg over het financiële beleid van TI-NL.

Deze functie is onbezoldigd. Wat kunt u als lid van de kascommissie van TI-NL verwachten?

• een inspirerende en zinvolle functie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
• de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
• een professioneel landelijk opererend bureau;
• vergoeding van gemaakte kosten.

Leden van de kascommissie zijn of worden lid van TI-NL. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het lidmaatschap van de kascommissie met nogmaals 3 jaar te verlengen

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV dan uiterlijk op 31 augustus 2017 naar: asb@transparency.nl Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen via algemeen directeur Anne Scheltema Beduin (asb@transparency.nl of 06-42125222).