Ennia

Het vervolg van Ennia: justitie valt binnen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 26 oktober 2017 – Afgelopen dinsdag is het Openbaar Ministerie (OM), onder leiding van de rechter-commissaris, het hoofdkantoor van de Antilliaanse verzekeraar Ennia op Curacao binnengevallen, meldt het Financieel Dagblad (FD). De afgelopen jaren zou de eigenaar via vestzak-broekzak-transacties omgerekend €570 miljoen van de verzekeraar uit hebben gegeven. Het OM heeft tot nog toe geen verdere toelichting gegeven.

Al eerder schreef Transparancy International (TI) over dubieuze activiteiten die plaats zouden vinden binnen Ennia, de grootste verzekeraar van de Antillen. De afgelopen jaren zou de meest belangrijke toezichthouder op Ennia, de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), omgerekend €2,4 miljoen aan neveninkomsten hebben verzwegen. Daarenboven zou Ennia €570 miljoen hebben uitgegeven aan zogenoemde ‘andere leningen en investeringen’. Het bedrijf lijkt daardoor de beloofde uitkeringen aan tienduizenden klanten niet te kunnen waarmaken.

Vestzak-broekzak-transacties

De vestzak-broekzak-transacties, uitgevoerd door de heer Ansary, betreffen een lening van Ennia voor de aanschaf van preferente aandelen in een energiebedrijf verbonden aan Ansary – Stewart & Stevenson, en de aankoop van een braakliggend stuk grond van Ansary in Sint Maarten, Mullet Bay.

Dat er mogelijk onzuiver werd gehandeld binnen- en rondom de organisatie van de Antilliaanse verzekeraar, werd in 2010 voor het eerst aan het licht gebracht toen een klokkenluider alarm sloeg bij de Centrale Bank van Aruba (CBA) over verdachte deals die in het bedrijf zouden plaatsvinden. Na deze eerste melding stapte nog drie andere medewerkers, bij verschillende gelegenheden en onafhankelijk van elkaar, naar voren. De toezichthouder CBCS liet deze herhaalde waarschuwingen echter links liggen.

Ruim een jaar geleden werd een dergelijke inval gedaan in de woning van Tromp op verdenking van belastingfraude. Het OM stelde eerder dit jaar dat de heer Tromp ook verdacht is van witwassen en corruptie. Het OM wil echter geen verdere informatie vrijgeven over het verloop van deze strafonderzoeken.

Het FD maakte in 2016 het bestaan van een vernietigend geheim rapport over Ennia bekend. In dit rapport, opgesteld door de DNB, maakte DNB bekend dat Ennia stiekem was uitgeknepen door haar grootaandeelhouder Hushang Ansary.

Opmerkelijke zakenrelaties rondom Ennia

De relatie tussen Tromp en Ansary is niet onbekend bij de bevolking van de ABC-landen, meldt het FD. Zo zou de familie-Tromp opmerkelijke zakenrelaties hebben met Ansary en diens ondernemingen. Naar verluidt staat de inval bij Ennia in verband met justitieel naspeurwerk naar mogelijk onoorbare beloningen voor de CBCS-president in ruil voor het zwakke toezicht op activa binnen Ennia.

Na twee jaar geen nieuwe cijfers openbaar te hebben gemaakt, publiceerde het concern in juli 2016 voor het eerst weer zijn ‘Financial Highlights’. In dit rapport wordt benadrukt dat Ennia niet voldoet aan de vastgestelde regels van de toezichthouder CBCS voor verzekeraars. Volgens de accountant zou Ennia geld gestoken hebben in schimmige activa. Vervolgens zou Ennia deze overtreding niet tijdig hebben hersteld.

Hoewel de Ennia-publicatie geen specifieke melding maakt van welke bezittingen niet meer verantwoord zouden zijn, daar de Stewart & Stevenson-investering inmiddels is verhangen, moet het om Mullet Bay gaan. Mullet Bay werd gekocht voor €279 miljoen.

DNB-meldpunt misstanden

Op 12 februari 2016 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) zelf een klokkenluidersloket opgericht voor medewerkers van banken, onafhankelijke adviseurs en anderen in de financiële sector die onder toezicht van DNB staan. Financiële instellingen hebben doorgaans zelf een klokkenluidersregeling, maar in antwoord op de meldingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, heeft DNB een onafhankelijk meldpunt het leven in geroepen.

Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgevend. DNB zegt dat hierbij gedacht kan worden aan zaken als fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering die de klokkenluider niet bij de eigen werkgever kan melden. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld ter bescherming van de melder.

Het meldpunt is onderdeel van het integriteitstoezicht van de bank dat ‘zich richt op een schone en integere financiële sector’, aldus DNB. Bij dit integriteitstoezicht heeft de centrale bank ook oog voor handel met voorwetenschap, het niet naleven van sancties, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.