Gemeentewet

Week van de Integriteit 2017 – Aftrap Young TI en Slotconferentie ICC

Lotte RooijendijkAlgemeen

Amsterdam, 30 november 2017 – De International Chamber of Commerce – ICC organiseert van 1 tot 9 december 2017 samen met haar partnerorganisaties, waaronder Transparency International Nederland, de Week van de Integriteit. Tijdens deze week vragen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aandacht voor het belang van integriteit binnen organisaties en bij individuen. Een week lang organiseren de partners van de Week van de Integriteit activiteiten om het belang van (zakelijke) integriteit te vergroten met de focus op publiek-private samenwerking. Op 1 december trapt Transparency International Nederland af met een Young TI-sessie over transparantie in de voedselketen. Op 8 december sluit de ICC af met haar Slotconferentie: International Integrity & Anti-Corruption Conference in het Vredespaleis, Den Haag.

Week van de integriteit

Met de Week van de Integriteit willen de initiatiefnemers integer gedrag bevorderen en aandacht vragen voor het belang van integriteit, op de werkvloer en in de bestuurskamer. Bovendien heeft het initiatief als doel om private en publieke partijen bijeen te brengen om zo de gezamenlijke impact te vergroten. Zo stelt de ICC dat we in een wereld leven waar het gezegde “het doel heiligt de middelen” een geaccepteerd gedachtengoed is geworden voor teveel mensen en dat er nog steeds niet genoeg over integriteit wordt gesproken. Dit was voor de ICC mede de drijfveer om een internationaal georiënteerde slotconferentie te organiseren over integriteit en anti-corruptie tijdens de Week van de Integriteit. Op vrijdag 1 december vindt de aftrap plaats, op vrijdag 8 december de afsluitende conferentie.

De aftrap: HELP, mijn voedsel is corrupt

Op vrijdagavond 1 december a.s. om 18:00 uur in het Koninklijk Instituut voor de Tropen organiseert Transparency International Nederland een Young TI-sessie over de duistere geheimen van de voedselindustrie. Door het paardenvleesschandaal of meest recent het eierschandaal denken we als consument wel twee keer na over de vraag ‘wat eten we vanavond?’ Maar ook volkomen wettelijke praktijken die dagelijkse kost zijn achter de schermen van de voedselindustrie, drukken ons hongergevoel de kop in. We weten bijzonder weinig over bewerkte voedingsmiddelen die we achteloos in het wagentje van de supermarkt gooien, en dat willen grote spelers in de voedingsindustrie ook graag zo houden. Van Ilse Griek (Foodwatch) en Wim Huisman (VU) krijgen we op deze avond een kijkje in de keuken van de ondoorzichtige voedselindustrie en voedselfraude. Aanmelden voor deze Young TI sessie kan hier.

De Slotconferentie: International Integrity & Anti-Corruption

De Slotconferentie vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag. Dit aan de vooravond van de Internationale anti-corruptiedag van de Verenigde Naties (VN) op 9 december. Beleidsmakers, ondernemers, academici, experts en NGO’s gaan tijdens de conferentie met elkaar in gesprek over integriteit. Dit om de huidige relevante kwesties te bespreken, bewustzijn te creëren en ethisch gedrag te promoten. Dit jaar ligt de focus op het internationale karakter van integriteit en anti-corruptie. Er zullen dan ook een tiental verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Zo zal Sonila Qato, Minister of State for the Protection of Enterprise, spreken op de Slotconferentie. Sinds een aantal maanden is zij aangesteld als ‘ombudsman voor bedrijven’ met als doel om de corruptie in Albanië aan te pakken. Afgelopen jaar stond Albanië nog op plaats 83 van de 176 in de Corruption Perception Index (CPI) van Transparency International. In het kader van het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie kiest Albanië ervoor om de strijd tegen corruptie aan te gaan. Dit omdat corruptie één van de vier aandachtspunten is voor toetreding.

Meer informatie over het programma van de slotconferentie vindt u hier.

U kunt zich tot en met vrijdag 1 december aanmelden voor deze slotconferentie via www.weekvandeintegriteit.nl/conference. Let wel: het aantal plaatsen is beperkt.