lobbyisten

Die Chinese lobbyisten komen niet met de fiets!

Anne Scheltema BeduinAlgemeen, Europees, Feature, Internationaal, Lobbyen

Amsterdam, 15 maart 2018 – Transparency International EU (TI-EU) heeft opnieuw een klacht ingediend over Chinese lobbyisten bij de houders van het Transparency Register in de EU. Dit maal richt de klacht zich op de inschrijving van de European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC), die geregistreerd hebben dat zij minder dan € 9.999 uitgeven aan hun lobby in de EU, terwijl zij de afgelopen jaren maar liefst 66 keer hebben gesproken met commissarissen en hoge ambtenaren in de EU. TI-EU vindt dat reis- en personeelskosten ook meegenomen moeten worden in de uitgavenpost.

“Het is niet de eerste keer dat we geklaagd hebben over de EUCCC,” zegt Daniel Freund van TI-EU. “Gegeven de herhaling van dit soort fouten, kunnen we alleen maar aannemen dat zij zich expres niet aan de regels houden.”

Afgelopen week hebben 50 nieuwe inschrijvingen plaatsgevonden in het Transparency Register, dat nu een bijna 12.000 inschrijvingen kent. Het register is bedoeld om ongewenste beïnvloeding door lobbyisten op afstand te houden en om transparantie te geven over lobbyactiviteiten en uitgaven in Brussel.

Ingeschreven lobbyisten

Veruit het grootste aantal inschrijvingen is van branche-/bedrijfs- en professionele organisaties (5.788). Daarna volgen ngo’s (3.069), consultants/advocaten en zzp’ers (1.315) en denktanks/onderzoeks- en academische instituten (897). Hekkensluiters zijn nationale autoriteiten (567) en kerken en religieuze organisaties (53). Met name van nationale organisaties bestaat overigens het vermoeden dat die lang niet allemaal geregistreerd zijn, deels omdat ze zich hier niet van bewust zijn of omdat ze van mening zijn dat ze niet lobbyen.

In 2015 diende TI-EU 4.253 officiële klachten in, over incorrecte of onvolledige inschrijvingen in het register. Zo gaven 116 organisaties aan dat zij meer dan €1.000.000 per lobbyist uitgaven, terwijl 3.844 organisaties juist aangaven minder uit te geven dan het minimumloon (171 organisaties gaven zelfs aan helemaal geen kosten te hebben). 293 organisaties gaven geen enkele activiteit op die door het register gedekt wordt.