corporate

Corporate Political Engagement Index 2018: samenwerking bedrijfsleven en overheid

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Internationaal, Nieuws, Onderzoeken, Private sector

Amsterdam, 28 november 2018 – Transparency International UK heeft deze week haar nieuwe Corporate Political Engagement Index gelanceerd. Politieke betrokkenheid van bedrijven is de manier waarop het bedrijfsleven samenwerkt met overheden. Het is een legitieme activiteit en helpt overheden om beleid en regels te ontwerpen dat bedrijven helpt te floreren en het algemeen belang te beschermen.

Maar wanneer het in de schaduw wordt gedaan, kan dit een ernstig risico op corruptie creëren, waarbij beslissingen worden genomen in het belang van de rijken en machtigen. Corruptie kan het vertrouwen van mensen in democratie, de economie, instellingen en leiders ondermijnen. De Corporate Political Engagement Index ondersteunt bedrijven en de bredere private sector om de normen voor politieke betrokkenheid te verhogen. De index biedt bedrijven inzicht in de respectievelijke sterke en zwakke punten van hun huidige benadering van politiek engagement.

De index is ontworpen om de normen voor zakelijke politieke betrokkenheid wereldwijd te verhogen. Het probeert dit te doen door het beleid, de procedures en de praktijk van internationale bedrijven te beoordelen op basis van de richtlijnen van TI-UK voor verantwoordelijke politieke betrokkenheid. De resultaten worden geconsolideerd en beoordeeld met behulp van een index. Zo kunnen ondernemingen door raden van bestuur, investeerders, analisten en andere belanghebbenden worden vergeleken, waardoor zij een hulpmiddel krijgen om de normen te verhogen en corruptie te voorkomen.

De Corporate Political Engagement Index van 2018 omvat:

  • Zevenendertig FTSE 100-bedrijven – voorheen beoordeeld tijdens de pilotstudie 2015 van de Corporate Political Engagement Index.
  • Tachtig bedrijven in het ‘Strategic Relations Management Program’ van de Britse overheid (waaronder een aantal in 2015 beoordeelde bedrijven).
  • De vier toonaangevende accountancykantoren in het Verenigd Koninkrijk (de ‘Big Four’).

De resultaten zijn hier te vinden.