Transparency International besluit tot onafhankelijk onderzoek

Anne Scheltema BeduinAlgemeen

 

Amsterdam, 29 augustus 2019 – De internationale Board van Transparency International heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld na klachten van medewerkers van het secretariaat van Transparency International in Berlijn. Deze klachten over werkdruk en pesterijen op het werk vonden hun weg naar de Britse krant The Guardian.

Transparency International Nederland zet zich als onderdeel van de wereldwijde Transparency International-beweging in voor transparantie, integriteit en goed bestuur in bedrijfsleven, overheden en de non-profit sector. Vorige week heeft de Britse krant The Guardian een artikel gepubliceerd over klachten die spelen op het internationale secretariaat van TI in Berlijn. De klachten betreffen een organisatiecultuur die niet valt te verenigen met onze eigen principes, zoals het beperken van de mogelijkheid om intern kritiek te leveren. Dat deze klachten spelen vinden wij te betreuren voor alle betrokkenen.

Transparency International Nederland is een onafhankelijke organisatie (een vereniging naar Nederlands recht). Omdat wij deel uitmaken van de wereldwijde Transparency International-familie maken wij ons wel zorgen. Daarom juichen wij het toe dat de management-/personeelsproblemen bij het TI-secretariaat naar buiten zijn gekomen en door de TI Board of Directors meteen is besloten tot het instellen van een extern, onafhankelijk onderzoek naar die problemen.