afscheid

Accountant berispt om missen dubieuze contante betalingen bij dochter SHV

Lotte RooijendijkAlgemeen

Utrecht, 19 juni 2020 – Een PwC-accountant is afgelopen woensdag berispt door de tuchtrechter omdat hij “een groot aantal signalen” heeft gemist van dubieuze contante betalingen. De accountant van Econosto Mideast, een dochteronderneming van SHV, is daarmee niet zorgvuldig genoeg geweest.

Een tweede accountant van PwC, de groepsaccountant van SHV, gaat vrijuit. Volgens de Accountantskamer mocht de groepsaccountant redelijkerwijs afgaan op het oordeel van zijn collega.

Accountant keek ten onrechte weg

De procedure tegen de twee accountants werd in 2018 aangespannen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), toezichthouder van accountants. Aanleiding was een aantal publicaties in NRC in 2017 over mogelijke corruptie en fraude bij diverse dochterondernemingen van SHV.

De zaak ging om de vraag of de betrokken accountants zich voldoende hadden geïnformeerd over fraudegevoelige kwesties. Het verwijt van de AFM aan de accountant van Econosto Mideast was dat hij geen frauderisico’s had geïdentificeerd en naliet voldoende controlewerkzaamheden te verrichten ten aanzien van contante commissiebetalingen die Econosto Mideast deed aan derden. Deze betalingen vertoonden kenmerken van fraude en corruptie. De AFM stelde daarbij dat de accountant van Econosto Mideast bij zijn aantreden in 2010 had kunnen weten dat er verdachte betalingen werden gedaan omdat daar melding van was gemaakt door voorgangers. Dat diezelfde voorgangers hadden gezegd dat het probleem was opgelost, was geen reden om er niet nog eens streng naar te kijken.

De Accountantskamer gaat mee in deze redenering. De tuchtrechter meent dat elk controlejaar opnieuw moet worden gekeken naar frauderisico’s. In de betreffende controlejaren was bovendien sprake van “een groot aantal signalen” die wezen op een doorgaande praktijk van dubieuze contante betalingen. De tuchtrechter concludeert dat de accountant van Econosto Mideast “niet zo zeer zijn ogen heeft gesloten voor de aanwezige contante betalingen, maar dat hij ze niet heeft open gedaan”. De accountant handelde daarmee in strijd met het fundamenteel beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Strafrechtelijk onderzoeken lopen nog

Het OM doet sinds 2018 strafrechtelijk onderzoek naar Econosto en Mammoet. Moederbedrijf SHV is voor zover bekend niet als verdachte aangemerkt. SHV had vorig jaar een omzet van 19,2 miljard euro.