TI-NL presenteert documentaire “In de ban van de bom” – 8 december

Lotte RooijendijkAankondigingen, About Us, Algemeen, Event, Feature, Klokkenluiders

Utrecht, 19 november 2020 – Op 8 december a.s. kunt u als lid van Transparency International Nederland en Young TI de première van “In de ban van de bom” over klokkenluider Frits Veerman online bijwonen. Na afloop gaat TI-NL directeur Lousewies van der Laan in gesprek met Frits Veerman en documentairemaker Frans Bromet.

Frits Veerman is een van de eerste klokkenluiders van Nederland. In de jaren ’70 van de vorige eeuw onthult hij een groots spionageschandaal waarbij zijn Pakistaanse collega Abdul Khan nucleaire gegevens het land uit smokkelt. Het leidt ertoe dat Pakistan zich ongestoord kan ontwikkelen tot atoommacht en uiterst gevoelige informatie wordt doorverkocht aan landen als Iran en Noord-Korea.

8 december 2020, 19:00-21:30u (online) première

Om 19:00u start de documentaire, waarna rond 20:45u een Q&A met Frits Veerman en Frans Bromet, door TI-NL directeur Lousewies van der Laan volgt.

Als lid van TI-NL of Young TI krijgt u via de ledenbrief bericht hoe u hierbij gratis aanwezig kunt zijn. Bent u nog geen lid? Word nu lid en krijg de laatste maanden van 2020 van ons cadeau!

Hieronder kunt u vast de trailer bekijken.

Dat Frits de omstreden praktijken van zijn collega aan het licht brengt, wordt hem niet in dank afgenomen. (Inter)nationale en commerciële belangen van politiek en bedrijfsleven gaan schuil achter zijn onthulling. De Nederlandse overheid zou hebben meegewerkt aan het gecontroleerd laten lekken van de geheime gegevens. Wat volgt is een duizelingwekkend rookgordijn dat tot op de dag van vandaag is opgetrokken. Frits wordt koudgesteld door bazen en collega’s. Hij wordt vastgehouden door de voormalige AIVD en moedwillig genegeerd door de overheid wanneer hij om openbaarheid vraagt van documenten die zijn onrechtmatige behandeling kunnen bevestigen. Hij verliest zijn baan en voert sindsdien een niet aflatende strijd om de waarheid boven water te krijgen en zijn naam te zuiveren.

Frans Bromet onderzoekt het morele kompas van de eigenzinnige klokkenluider in het politiek schimmige en geruchtmakende spionageschandaal. Geïntrigeerd door vragen als hoe je je veertig jaar lang kunt vastbijten in een zaak en wat dat met een mensenleven doet, gaat hij met Veerman in gesprek. Hij spreekt betrokkenen van toen en nu zoals SP-kamerlid en initiatiefnemer van de wet die Klokkenluiders moet beschermen, Ronald van Raak. Bromet wil doorgronden wat er ten grondslag ligt aan  jarenlange achterkamertjespolitiek, een inlichtingendienst die weigert inzage te geven in het dossier en internationale belangen die blijkbaar prevaleren boven de bescherming van een oplettende burger door zijn overheid. Dat de Nederlandse Staat hierin geen verantwoordelijkheid neemt, drukt letterlijk en figuurlijk zwaar op Veerman. Nog altijd is de dreiging van een atoombom reëel. Zal een eventuele rehabilitatie wel de genoegdoening bieden waar hij al veertig jaar op wacht?

De documentaire ‘In de ban van de bom’ stemt tot nadenken over de basis van onze democratische rechtsstaat en de verhouding tussen overheid en burger. Het is vooral een moedig en beklemmend portret van een eenling die zijn machtige meerderen ter verantwoording probeert te roepen.

TI-NL en klokkenluiders

Eerder publiceerde TI-NL al dit interview met Frits Veerman. Een fragment hiervan komt ook voor in de documentaire! Ook schreven we dit jaar nog dat het Huis voor Klokkenluiders tot de conclusie kwam dat Frits Veerman in de jaren ’70 terecht en correct melding heeft gemaakt van bedrijfsspionage, als gevolg waarvan hij onterecht ontslagen is.

Transparency International Nederland maakt zich hard voor adequate klokkenluidersbescherming. Klokkenluiders zijn van onschatbare waarde bij het blootstellen van corruptie, fraude, wanbeheer en wangedrag. Vroege bekendmaking van een misstand of het vermoeden hiervan kan schade voorkomen, mensenrechten beschermen en helpen de rechtsstaat te behouden. Het hebben van goed beleid voor het omgaan met vermoedens van misstanden (meldbeleid) is in het belang van zowel de organisaties als hun medewerkers. Immers, misstanden kunnen in alle organisaties voorkomen en hebben een negatieve invloed op zowel de organisatie als het werkklimaat. Organisaties hebben er belang bij dat vermoedens van misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en serieus worden onderzocht, én dat geconstateerde misstanden adequaat worden aangepakt. Daarbij moeten medewerkers erop kunnen vertrouwen dat, als zij een vermoeden van een misstand hebben en daarvan melding doen, de organisatie hen als melder beschermt tegen benadeling als gevolg van het feit dat zij een melding hebben gedaan.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?

Als lid van TI-NL of Young TI krijgt u via de ledenbrief bericht hoe u hierbij gratis aanwezig kunt zijn. Bent u nog geen lid? Word nu lid en krijg de laatste maanden van 2020 van ons cadeau!

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.