cpi 2020

Aankondiging: lancering CPI 2020 op 28 januari 2021

Bart VolleberghAankondigingen, Corruptie, CPI, Governance, Internationaal, Jaarverslagen, Onderzoeken

Amsterdam, 20 januari 2021 – Volgende week, op 28 januari, zal de Corruption Perceptions Index 2020 van Transparency International wereldwijd gelanceerd worden. Elk jaar beoordeelt de index 180 landen op het niveau van corruptie in hun publieke sector en worden deze landen gerangschikt. In 2019 voerden Denemarken en Nieuw-Zeeland de ranking aan als meest corruptievrije landen ter wereld. Een dalende trend was te zien in de resultaten,  waarbij Somalië onderaan bungelde als het land met de meeste corruptie in de publieke sector. Heeft de dalende trend zich doorgezet en waar staat Nederland dit jaar op de lijst? Dat kunt u ontdekken tijdens de lancering van de CPI 2020 op 28 januari 2021!

De CPI uitgelegd

De Corruption Perceptions Index van Transparency International is een wereldwijd erkende benchmark voor overheidscorruptie en kan dienen als een risk management tool bij de invulling van risicobeoordelingsprocessen binnen bedrijven of overheden. De CPI biedt een jaarlijkse momentopname van de relatieve mate van corruptie door landen van over de hele wereld te rangschikken. De index rangschikt 180 landen op basis van waargenomen corruptie en omkoping in de publieke sector. In de CPI worden dus ervaringen en waarnemingen gerapporteerd, en geen harde cijfers. De CPI is gebaseerd op dertien verschillende bronnen. Deze enquêtes en onderzoeken, uitgevoerd door experts en denktanks, beoordelen de perceptie van corruptie in de publieke sector. Ze belichten allemaal verschillende aspecten van het probleem en benaderen corruptie vanuit verschillende perspectieven. De Sustainable Governance Indicators geven bijvoorbeeld een beeld van hoe overheden duurzame ontwikkeling benaderen en hoe het gesteld is met de rechtsstaat in een land. Het feit dat de CPI gebaseerd is op diverse bronnen zet de index kracht bij. Nationale afdelingen van Transparency International hebben geen invloed op de CPI.

Op basis van deze enquêtes en onderzoeken wordt een score tussen 0 en 100 gegeven aan de landen en deze worden vervolgens in een ranking geplaatst. De landen die lager op de ranking staan zijn relatief vrijer van corruptie dan de landen die een hogere ranking hebben.

CPI 2019

De uitslag van de CPI 2019 leidde tot zorgen bij Transparency International over corruptiebestrijding in de verschillende landen. In meer dan tweederde van de landen stagneerden pogingen tot het bestrijden van corruptie of ging de situatie zelfs achteruit. Onder deze landen waren ook G7-landen.

In 2019 eindigde Nederland, zoals de jaren daarvoor, in de top tien van de CPI-ranking. Nederland kreeg een score van 82 punten. Dit is geen verandering ten opzichte van het jaar daarvoor. De CPI-score van Nederland in de jaren daarvoor liet een dalende trend zien, en deze trend is met een gelijke score vorig jaar dus niet omgebogen. Hoewel Nederland er dus relatief goed voor stond op het gebied van corruptiebestrijding, was er nog voldoende ruimte voor verbetering binnen politieke integriteit. Problemen als de ondoorzichtigheid van de lobby in Nederland en draaideurpolitiek werden aangehaald in het CPI-rapport uit 2019.

Tenslotte onderstreept TI-NL dat een goede CPI-score niet betekent dat er geen problemen zijn. Als een maatstaf voor corruptie in de publieke sector, beloont de CPI landen waar  het niveau van omkoping, misbruik van publieke middelen, belangenverstrengeling en andere vormen van corruptie binnen de overheid als laagst worden beschouwd. Maar dat wil niet zeggen dat deze landen vrij zijn van corruptie. Andere vormen van corruptie zoals witwassen en buitenlandse omkoping worden niet meegenomen in de CPI-meting.

Benieuwd waar Nederland dit jaar staat op de Corruption Perception Index 2020? Ontdek het op 28 januari 2021 wanneer we de CPI lanceren!

Corruption Perceptions Index 2020
Online beschikbaar op 28 januari 2021 (06:01 uur)
Via www.transparency.nl of www.transparency.org/cpi