Invloed NGO's. Kompas

“Integrity Close to Citizens”: TI-NL organiseert rondetafel over lokale integriteit

Bart VolleberghAankondigingen, Algemeen, Evenementen, Integriteit, Overheid

Op 25 februari van 16:00 tot 17:15 organiseert Transparency International Nederland (TI-NL) een rondetafelgesprek over lokale integriteit. Tijdens deze rondetafel zal het onderzoeksrapport van TI-NL over lokale integriteitssystemen in Europese steden worden gepresenteerd en kan men in gesprek gaan over de best practices op dit gebied. Graag nodigen wij u uit zich hier gratis aan te melden.

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur gaat er veel aandacht naar politieke integriteit op nationaal niveau. Met name het gedrag en de integriteit van Kamerleden staat hierin centraal. Echter, om de integriteit in de publieke sector optimaal te kunnen waarborgen moet er ook naar lokale overheden worden gekeken. De aanpak van lokale overheden zijn van cruciaal belang in het handhaven en verbeteren van integer handelen binnen de overheid. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor een verscheidenheid van essentiële publieke diensten (onderwijs, veiligheid, zorg etc.) en zijn het directe aanspreekpunt voor burgers. In die hoedanigheid hebben ambtenaren en bestuursleden op lokaal niveau een belangrijke verantwoordelijkheid in het vertegenwoordigen van de democratie en de waarden die hierbij horen.

Om integriteit op lokale schaal te kunnen waarborgen, spelen zogenoemde integriteitssystemen een belangrijke rol. In het rapport ‘Integrity close to citizens: An exploratory research towards integrity systems in European local authorities’ heeft TI-NL vijf uitmuntende integriteitssystemen in verschillende lokale autoriteiten in Europa onderzocht. In het rapport worden de belangrijkste elementen van deze systemen beschreven. Aan de hand van deze beschrijving is een lijst met aanbevelingen gemaakt die kunnen dienen als voorbeeld voor andere Europese lokale autoriteiten die een integriteitssysteem willen implementeren of verbeteren.

Het rapport zal gepresenteerd worden tijdens de rondetafel, georganiseerd door TI-NL op 25 februari van 16:00 tot 17:15 (CET). Tijdens deze rondetafel kunnen best practices worden uitgewisseld voor het bevorderen van lokale integriteit, zullen de bevindingen en aanbevelingen van het rapport worden gepresenteerd en zullen ervaringen van de deelnemende lokale overheden worden gedeeld.

Aanmelden?

Wij nodigen u van harte uit om bij dit evenement aanwezig te zijn, deelname aan de rondetafel is gratis. Inschrijven kan via deze link.

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.