BIF

TI-NL houdt BIF-bijeenkomst over duurzaamheid en mensenrechten in het bedrijfsleven

Dionne StuijtAlgemeen, Duurzaamheid, Mensenrechten, Private sector

Amsterdam, 20 september 2021 – Welke rollen zullen duurzaamheid en mensenrechten spelen in het bedrijfsleven van de toekomst? Hoe kunnen bedrijven het beste omgaan met duurzaamheid en mensenrechten? En wat hebben deze onderwerpen met corruptie te maken? Deze vragen stonden centraal bij de bijeenkomst van het Business Integrity Forum (BIF) van TI-NL op donderdag 16 september.

Duurzaamheid en mensenrechten zijn ontzettend actueel in 2021. Ook bedrijven moeten zich hierop aanpassen. Door een nieuwe generatie consumenten en werknemers, verandering in het gedrag van grote investeerders en de druk om een positieve bedrijfsreputatie te behouden, zullen duurzaamheid en mensenrechten steeds centraler staan in het bedrijfsleven. TI-NL organiseerde een Engelstalige online bijeenkomst voor het Business Integrity Forum (BIF), met als onderwerp ‘Why sustainability and human rights will define the future of your company’.

De gastsprekers voor de bijeenkomst waren Dr. Maartje van Putten, voormalig voorzitter van het OECD Contact Point Netherlands, en Markus Löning, CEO van Löning Human Rights & Responsible Business.

Het belang van de OESO-richtlijnen

Met veel enthousiasme vertelde Dr. Maartje van Putten op de BIF bijeenkomst hoe de OESO-richtlijnen en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (VN) bijdragen aan verandering binnen de maatschappij en het bedrijfsleven. Omdat de OESO-richtlijnen zorgen voor meer transparantie en toegankelijke verantwoording, is het van groot belang deze te promoten en aan te bevelen. OECD National Contact Points (NCP) kunnen met behulp van promotie van de OESO-richtlijnen en het bemiddelen van dialogen tussen individuen en bedrijven ervoor zorgen dat zaken als mensenrechten en duurzaamheid op een meer transparante manier worden besproken binnen bedrijven, vakbonden en financiële instanties.

Met behulp van OECD Watch, een wereldwijd netwerk van maatschappelijke organisaties. kunnen NGOs zoals TI-NL hierin een grote rol spelen. Het is voor NGOs mogelijk om te helpen met het informeren en adviseren van multinationals op het gebied van de OESO-richtlijnen Ook kunnen ze advies geven over de mechanismes die nodig zijn om individuen gerechtigheid en remedie te bezorgen, indien grote bedrijven een fout maken.

Een goed voorbeeld waarin een Nederlands bedrijf succesvol beleid heeft toegepast, is Heineken. Nadat er een klacht in verband met het vermeende schenden van arbeidsrechten was ingediend bij een NCP,  heeft Heineken dit op kunnen lossen met de klagende partij. Een ander goed voorbeeld is Rabobank, die succesvol een klacht in verband met duurzame palmolie heeft opgepakt en verholpen.

Hieronder is te zien welke stappen worden genomen wanneer een klacht bij een OECD NCP binnenkomt.

Europese en nationale maatregelen

Na Dr. Maartje van Putten sprak Markus Löning over de Europese en nationale maatregelen omtrent het beschermen van mensenrechten en duurzaamheid binnen supply chains. Als een van de grootste consumenten markten ter wereld speelt Europa hierin een belangrijke rol. Een manier waarop Europa dit probeert te doen is, volgens Markus Löning, richtlijnen zoals die van de OESO omzetten in wetgeving.

Op nationaal niveau is er actie genomen in de vorm van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid en het wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen. Op Europees niveau is er actie genomen in de vorm van Europese verordeningen. Volgens de heer Löning voelen ook bedrijven die niet gevestigd zijn in de EU de effecten van deze regelgeving. Bedrijven die toegang willen tot de Europese markt moeten hun werkwijze en supply chain namelijk aanpassen aan de Europese standaarden.

Corruptie speelt vaak een rol in de schending van mensenrechten binnen de supply chain. Om toegang te krijgen tot materialen die snel, goedkoop en in grote aantallen kunnen worden geproduceerd, vaak ten koste van het welzijn van arbeiders en het milieu, zijn praktijken als omkoping of andere vormen van corruptie niet ongewoon. Met behulp van data en analyse kan worden nagegaan hoe groot het risico is dat mensenrechten worden geschonden binnen een supply chain. Er kan gekeken worden naar het risico per productcategorie of naar de kans op corruptie in een land of regio, bijvoorbeeld door middel van de Corruption Perceptions Index van Transparency International.

Ook BIF-lid worden?

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf en uw werknemers kennis hebben van onderwerpen als anti-corruptie, integriteit en transparantie, is het van belang om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. Als lid van het BIF kunt u deelnemen aan alle BIF-bijeenkomsten die TI-NL organiseert. Dit is een perfecte kans om uw kennis én netwerk te vergroten.

Bij voorgaande bijeenkomsten kwamen onder andere de integriteitsrisico’s van thuiswerken, corruptierisico’s bij fusie en overnames en de effectiviteit van klokkenluidersregelingen aan bod. Huidige BIF-leden zijn onder meer Rabobank, Heineken, Randstad en People InTouch. Een volledige lijst van de BIF-leden van TI-NL is hier te vinden.

Heeft uw bedrijf interesse in het BIF-lidmaatschap, neem dan contact op met onze directeur Lousewies van der Laan via communicatie@transparency.nl