klimaatacties

Corruptie binnen klimaatacties moet aangepakt worden

Lotte van TeunenbroekAlgemeen, Corruptie, Milieu / klimaat

Amsterdam, 27 oktober 2021 – Wereldwijd wordt er steeds meer gedaan om de klimaatcrisis te bestrijden. Helaas trekken klimaatacties, acties gericht op het bestrijden van klimaatverandering, veel corruptie aan. Transparency International heeft daarom een brief met actiepunten naar de voorzitter van de aankomende klimaatconferentie gestuurd.

Uit het nieuwe rapport van de IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, blijkt dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. De gevolgen hiervan zijn al merkbaar, en zonder drastische maatregelen moet men zich voorbereiden voor extremer weer.

De gevolgen van klimaatverandering zullen ook in Nederland te merken zijn. Uit een rapport van het KNMI, het zogenoemde “Klimaatsignaal ’21“, blijkt dat als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met 1,2 meter zal stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw. Het KNMI voorziet ook meer droogte en extreme regenbuien in de de zomer. “Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op”, stelt het KNMI.

Corruptie in klimaatacties

Internationaal wordt er veel actie tegen klimaatverandering verricht. Van 31 oktober tot 12 november 2021 wordt de Klimaatconferentie van Glasgow gehouden. Hier komen wereldleiders bij elkaar om de globale maatregelen tegen klimaatverandering te discussiëren. De klimaatconferentie wordt gezien als cruciaal om de klimaatverandering wereldwijd onder controle te krijgen. Nog een belangrijke ontwikkeling is het feit dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties ’toegang tot een gezonde omgeving’ heeft verklaard als mensenrecht. Dit nieuws wordt met open armen verwelkomt, aangezien de toekomst en welzijn van elke inwoner afhangt van de collectieve maatregelen tegen klimaatverandering.

Helaas bedreigt corruptie de effectiviteit van dit soort klimaatacties. Waar zich grote sommen geld begeeft, begeeft zich vaak ook corruptie, en wereldwijd wordt er enorm geïnvesteerd in klimaat. Daarnaast is klimaatfinanciering complex en versnipperd. Hierdoor is het lastiger om geldstromen te volgen en te identificeren wie verantwoordelijk is voor bepaalde beslissingen. Als gevolg hiervan brengen belangenconflicten, omkoping, vriendjespolitiek en verduistering wereldwijd investerings- en financieringsinitiatieven in gevaar.

Actie Transparency International

Om het probleem duidelijk aan te kaarten heeft Transparency International een brief naar de voorzitter van de aankomende Klimaatconferentie van Glasgow gestuurd. In deze brief wordt de nadruk gelegd op het feit dat 35 van de 50 meest invloedrijke bedrijven van Europa en Noord-Amerika actief aan het lobbyen zijn om klimaatbeleid uit te stellen of af te zwakken. Dit zorgt ervoor dat de Klimaatconferentie van Glasgow kwetsbaar is voor beschuldigingen van belangenverstrengeling, die de legitimiteit en integriteit van de conferentie kan ondermijnen. Om dit te voorkomen support Transparency International de volgende initiatieven:

  • De gedragscode en regels voor voorzitterschappen herzien en het toevoegen van een sectie over voorzitterschappen en belangenverstrengeling
  • Het starten van openbare inzendingen van partijen en belanghebbenden van een verplichte belangenverklaring, lobbyregister en een systeem voor het managen van belangenconflicten.
  • Publiekelijk spreken over belang van het vermijden van ongepaste beïnvloeding  en belangenverstrengeling binnen de klimaatonderhandelingen