Spotlight Award

Young TI: Spotlight Award 2021 uitgereikt aan Laurens Dassen

Lotte van TeunenbroekAlgemeen, Integriteit, Lobbyen, Overheid, Politiek, Wetgeving

Amsterdam, 9 december 2021 – Young TI heeft de Spotlight Award van 2021 uitgereikt aan Laurens Dassen. De fractievoorzitter van Volt heeft veel initiatieven opgezet om de rechtsstaat in Nederland te verbeteren en transparantie en integriteit in Nederland te bevorderen. Laurens Dassen ziet de award als een aanmoediging van de ingeslagen weg.

Young TI, de onafhankelijke jongerentak van Transparency International Nederland, reikt jaarlijks de Spotlight Award uit. Deze award is bedoeld voor individuen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor transparantie en integriteit. Vorig jaar is de award uitgereikt aan Frits Veerman, een van de bekendste klokkenluiders van Nederland. Frits Veerman kreeg deze award voor moed die hij heeft getoond in het aan de kaak stellen van atoomspionage en de rol van de overheid hierbij.

Spotlight Award 2021

Dit jaar heeft het bestuur van Young TI de Spotlight Award uitgereikt aan Laurens Dassen, de fractievoorzitter van de politieke partij Volt. Ondanks dat Laurens Dassen nog maar kort in de Tweede Kamer zit, zijn er al een aantal belangrijke moties op Volts initiatief aangenomen.  De eerste motie betrof het instellen van een een afkoelperiode van twee jaar voor bewindspersonen, met een onafhankelijke toetsingscommissie. De tweede motie is een motie om een lobbyregister in te voeren naar Iers model. Daarnaast heeft Volt de rechtstaat centraal gezet in hun beleid, een essentieel onderdeel van het verstevigen van Sustainable Development Goal 16 in Nederlands beleid, iets waar TI-NL al lange tijd voor pleit.

Transparency International Nederland pleitte al langer voor het verbeteren van de lobbywetgeving in Nederland. De moties zijn belangrijke stappen in het verbeteren van lobbytransparantie en verkleint de kans op oneigenlijke beïnvloeding van het wetgevingsproces. Grote bedrijven hebben in Nederland disproportioneel veel toegang tot de overheid, het wetgevingsproces en beleid in vergelijking met gewone burgers en het maatschappelijk middenveld. De  moties van Dassen verkleinen deze verschillen in toegang door het draaideurverbod en maken door het lobbyregister de contactmomenten tussen bedrijven en overheid transparant.

Fractievoorzitter Laurens Dassen is uniek in zijn daadkracht, en daarom een terechte winnaar van de Spotlight Award. Dassen reageerde enthousiast bij ontvangst van de award: “Ik zie de award vooral als een aanmoediging voor de ingeslagen weg. Het werk voor de rechtsstaat en het herstel van het vertrouwen in de politiek is namelijk nog lang niet klaar.”