CPI 2021

Aankondiging: lancering CPI 2021 op 25 januari 2022

Lotte van TeunenbroekAlgemeen

Amsterdam, 18 januari 2022 – De Corruption Perception Index (CPI) 2021 van Transparency International wordt 25 januari gepubliceerd. Elk jaar beoordeelt de CPI 180 landen op het niveau van corruptie in hun publieke sector en worden deze landen gerangschikt.

De CPI 2021

De Corruption Perception Index (CPI) wordt jaarlijks gepubliceerd door Transparency International. De CPI 2021 rangschikt 180 landen op het niveau van corruptie in de publieke sector, gebaseerd op 13  datasets die zijn opgesteld door experts. De CPI is een wereldwijd erkende benchmark voor overheidscorruptie en kan dienen als een risk management tool bij de invulling van risicobeoordelingsprocessen binnen bedrijven of overheden.

De CPI gaat over corruptie binnen de publieke sector. Corruptie-incidenten binnen de private sector hebben over het algemeen geen invloed op de score van een land. Ook is het belangrijk om te noemen dat de CPI het waargenomen niveau van corruptie meet. Een verandering in score weerspiegelt daarmee dus een verandering in de perceptie van mensen uit het bedrijfsleven en nationale deskundigen, wiens beschouwingen onderdeel uitmaken van de Corruption Perceptions Index.

De CPI is gebaseerd op dertien verschillende bronnen. Ze belichten allemaal verschillende aspecten van het probleem en benaderen corruptie vanuit verschillende perspectieven. Op basis van deze enquêtes en onderzoeken wordt een gestandaardiseerde score tussen 0 en 100 toebedeeld die landen rangschikt.

De positie van Nederland in 2020

Vorig jaar scoorde Nederland 82 punten in de Corruption Perceptions Index en stond daarmee op een achtste plaats. Nederland staat al jaren in de top 10 en had in 2020 hetzelfde resultaat als in de CPI van 2019. Verbetering van deze score blijft al jaren uit, stilstand is al jaren de norm. Om de score van Nederland te verbeteren had TI-NL een aantal aanbevelingen: het versterken van toezichthoudende instellingen, zorgen voor open en transparante aanbestedingen het verdedigen van de democratie, het toegankelijk maken van informatie en het beter beschermen van klokkenluiders.