ALV

TI-NL kijkt terug op een geslaagde ALV

Bart VolleberghAlgemeen, Blog, Intern nieuws, Jaarverslagen

Amsterdam, 17 mei 2022 – Op 9 mei 2022 hield Transparency International Nederland (TI-NL) haar Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV werd na twee jaar tijd weer live gehouden in de Mauritszaal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waar TI-NL ook haar kantoor houdt. Tijdens de ALV werd er teruggeblikt op de prestaties van TI-NL in 2021 en werd er vooruitgekeken naar de toekomstplannen.

Waarnemend voorzitter Jeroen Brabers zat de ALV voor. Tijdens de ALV werd decharge verleend aan bestuurders en oud-bestuurders voor de uitoefening van hun taak in 2021 en is de jaarrekening over 2021 goedgekeurd. Daarnaast zijn de leden van de Kascommissie: Florian Heidecke, Hans Pijl en Andrew Hoffmanns herbenoemd en is de wijziging van het huishoudelijk reglement eveneens goedgekeurd.

Prestaties in 2021

Waarnemend voorzitter Jeroen Brabers en directeur van TI-NL, Lousewies van der Laan, gaven een terugblik op de ontwikkelingen en activiteiten van TI-NL in 2021. Zij concludeerden dat er in 2021 veel bereikt is met tien projecten op drie verschillende onderwerpen: (1) klokkenluidersbescherming, (2) transparante geldstromen en (3) politieke integriteit. Daarnaast is TI-NL regelmatig in het nieuws en creëren we zo steeds grotere zichtbaarheid. TI-NL is daarbij first in mind als kenniscentrum met betrekking tot corruptiebestrijding. Zo heeft TI-NL in 2021 bijgedragen aan het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in de EU van de Europese Commissie en was Lousewies van der Laan afgevaardigde bij de UNCAC Coalition Conference of States Parties.

De toekomst

TI-NL zal haar werk met veel enthousiasme en energie in 2022 en de komende jaren doorzetten. Er is met name ambitie om de werkgroep transparante geldstromen om te zetten in een volwaardige commissie en het Business Integrity Forum verder uit te breiden. Op het gebied van transparante geldstromen heeft TI-NL het politieke momentum door de huidige situatie in Oekraïne. Zo is het essentieel om een openbaar en accuraat UBO-register in te richten. TI-NL zal zich, in samenwerking met andere TI-afdelingen, voor een betere implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn inzetten.

Daarnaast blijft de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn prioriteit en blijft TI-NL zich inzetten voor een zo effectief en volledig mogelijke implementatie. Met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties ziet TI-NL mogelijkheden om dit te bereiken. Bovendien is politieke integriteit in het huidig maatschappelijk debat steeds meer een saillant onderwerp en is er op dit vlak belangrijke wetgeving in ontwikkeling.

TI-NL wil alle leden bedanken voor hun aanwezigheid bij de ALV! Een gedetailleerder verslag volgt en zal aan de leden worden toegestuurd. Heeft u interesse om lid te worden van TI-NL? Via deze link leest u meer over het lidmaatschap en kunt u zich aanmelden.