Agenda

Transparency International openbaart agenda’s bewindslieden

Andor AdmiraalAlgemeen

Terwijl de Tweede Kamer er deze week voor koos om strengere regels voor lobbyisten op de lange baan te schuiven, zet Transparency International Nederland een concrete stap om de politiek toch wat transparanter te maken. Via Transparency’s Integrity Watch worden de agenda’s van alle bewindslieden inzichtelijk en doorzoekbaar gemaakt. “Zolang de overheid het zelf niet doet, doen wij het,” zegt directeur Lousewies van der Laan.

Transparantie als uitgangspunt
Volgens Transparency is het belangrijk dat het publiek, de pers en bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties inzicht hebben in de gesprekspartners van bewindslieden. “Invloed op de besluitvorming zou een gelijk speelveld moeten zijn, maar we weten dat diepe zakken wel degelijk helpen om invloed uit te oefenen,” aldus Van der Laan. Transparency pleit al langer voor een lobbyregister waarin bewindspersonen, ambtenaren en volksvertegenwoordigers hun contacten met lobbyisten vastleggen, zodat duidelijk is wie er invloed hebben op de besluitvorming. De Tweede Kamer blijft de invoering van een lobbyregister echter op de lange baan schuiven, zo bleek ook deze week weer. Ook een al eerder beloofd voorstel van de regering laat steeds langer op zich wachten.

Integrity Watch
De agenda’s van de bewindslieden worden gepubliceerd als onderdeel van Integrity Watch, een project dat Transparency in meerdere landen uitvoert. In Nederland worden de nevenfuncties, giften en door derden betaalde reizen van Kamerleden al inzichtelijk gemaakt via Integrity Watch; hier zijn nu de agenda’s van de bewindslieden aan toegevoegd.

Openbare bronnen
De informatie die via Integrity Watch wordt gepubliceerd is afkomstig uit openbare bronnen en wordt niet onafhankelijk door Transparency geverifieerd. Wel maakt Transparency de informatie op een eenvoudige manier toegankelijk, inzichtelijk en doorzoekbaar. Projectleider Bart Vollebergh: “De data bestaat, maar het wordt pas informatie als het op een toegankelijke manier beschikbaar is; alleen dan is er sprake van transparantie”.

De agenda’s van de bewindslieden zijn vanaf dit moment in te zien en te doorzoeken via https://integritywatch.nl/