Bezoek aan minister Hanke Bruin Slot (BZK)

TI-NL overhandigt lobbyrapport aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Pieter SchermersAlgemeen

Amsterdam, 5 april 2023 – Directeur Lousewies van der Laan en Projectmedewerker Bart Vollebergh spraken gister met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Hanke Bruins Slot. In het gesprek kwam de Nederlandse lobbycultuur aan bod. Zij bespraken de twaalf aanbevelingen van TI-NL uit het rapport Lifting the Lid on Lobbying. Na afloop van het gesprek overhandigde TI-NL het nieuwe lobbyrapport aan de minister. TI-NL kijkt terug op een constructief gesprek met de minister.

In het rapport Lifting the Lid on Lobbying staan twaalf aanbevelingen voor een betere lobbycultuur in Nederland. Het vertrouwen in de politiek is laag en recente incidenten zoals de overstap van Cora van Nieuwenhuizen naar EnergieNederland en die van Raymond Knops  naar de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) hebben dat vertrouwen verder ondermijnt. Ook wordt Nederland door internationale organisaties als GRECO, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa, aangesproken op haar integriteitsbeleid. Nederland heeft dus nog grote stappen te maken met betrekking tot lobby en integriteit. TI-NL wil een constructieve bijdrage leveren aan een integere lobbycultuur en vertrouwen in de politiek.

De twaalf aanbevelingen

In het rapport Lifting the Lid on Lobbying doet TI-NL twaalf aanbevelingen. Zo ziet TI-NL graag dat de lobbyparagraaf wordt verbeterd met meer informatie, zoals een uitputtende lijst van derden die inspraak hebben gehad op wetsvoorstellen. Ook wil TI-NL dat er een lobbyregister komt waarin alle afspraken tussen bewindspersonen en derden vermeld staan en, als laatste, dat er een een afkoelperiode voor aftredende politici komt. In het gesprek heeft TI-NL deze aanbevelingen opnieuw onder de aandacht gebracht. De minister BZK heeft verschillende stappen ondernomen, zo is er opdracht gegeven voor een onderzoek naar een lobbyregister en is recent de Wet gewezen bewindspersonen voorgelegd ter consultatie. Bekijk hier onze aanbevelingen en om ons rapport te downloaden.

Wet gewezen bewindspersonen

In het gesprek heeft TI-NL ook gesproken over de zeven aanbevelingen uit onze consultatie op de Wet gewezen bewindspersonen. De wet is een goede stap voorwaarts voor Nederlandse lobbycultuur. TI-NL is echter onder andere van mening dat er een  sanctiemechanisme moet komen zodat wanneer een bewindspersoon de regels overtreedt de minister van BZK hier tegen kan optreden. Kijk hier voor meer informatie meer informatie over de afkoelperiode.