The Good Lobby Tracker

ESG-standaarden langs de meetlat: The Good Lobby Tracker

Sjoerd EppingaEthiek, Governance, Lobbyen, Private sector

Amsterdam, 18 oktober 2023 – Dankzij de NGO The Good Lobby is het voor het eerst mogelijk om ESG-beoordelingskaders op het gebied van verantwoorde politieke bedrijfsactiviteit te toetsen en onderling te vergelijken. De non-profit, die zich inzet voor gelijke toegang tot de macht, ontwikkelde een eigen standaard om 26 bestaande ESG-standaarden onder de loep te nemen. De publicatie heet The Good Lobby Tracker en maakt gebruik van dertig indicatoren verdeeld over acht categorieën voor de beoordeling. De “UN-PRI Investor Expectations on Corporate Climate Lobbying” komt het dichtst  in de buurt van de nieuwe standaard.

‘Wereldwijd groeit het momentum om ervoor te zorgen dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop ze de planeet, werknemers en de gemeenschappen waar ze van afhankelijk zijn beïnvloeden. (…) Toch is er één gebied van invloed dat zelden wordt besproken of consistent wordt gemeten: de “politieke voetafdruk” van bedrijven’. Dat constateert The Good Lobby in haar nieuwe Tracker. Het beoordeelt 26 initiatieven tegen het licht van de ‘best practices‘ op het gebied van rapportage van politieke bedrijfsactiviteit. Dit wordt aangevuld met additionele standaarden van The Good Lobby zelf. Op deze manier brengt de Tracker het bereik, de sterke punten en methoden van verschillende initiatieven op dit gebied in kaart. Tegelijkertijd laat het project zien hoe en waar het beter kan door te toetsen aan de hoge standaard die voor de Tracker ontwikkeld is.

ESG standaarden voor politieke bedrijfsactiviteit:

In haar rapport stelt The Good Lobby dat 30 procent van alle bedrijfswinsten afhankelijk zijn van politieke en regelgevende factoren. Politieke bedrijfsactiviteit is om die reden van niet te onderschatten belang voor bedrijven. Het gaat daarbij om activiteiten als lobbyen, politieke uitgaven en alle andere activiteiten die gericht zijn op het beïnvloeden van publiek beleid.

Tegelijkertijd, stelt The Good Lobby, is verantwoordelijke politieke bedrijfsactiviteit voor veel stakeholders van groot belang. Transparantie over politieke bedrijfsactiviteit, in de context van de Environmental, Social & Governance (ESG) criteria, is in groeiende mate een onderwerp van aandacht voor aandeelhouders. Als gevolg van deze ontwikkeling is binnen ESG-beoordelingskaders en standaarden meer aandacht voor politieke bedrijfsactiviteit ontstaan. Deze initiatieven vragen bedrijven meer informatie over hun politieke voetafdruk vrij te geven dan wetgeving van ze vraagt. Zo ambiëren ze aandeelhouders en andere stakeholders uiteindelijk beter inzicht te geven in hoe verantwoordelijk bedrijven omgaan met hun politieke activiteiten. TI-NL schreef eerder over hoe de EU Corporate Sustainability Reporting Directive een stap in de goede richting is naar een transparanter bedrijfsleven.

Een Tracker die deze beoordelingskaders analyseert moet daarbij zorgen voor meer duidelijkheid over de mate waarin beoordelingsmethoden en -standaarden van ESG-criteria en duurzaam ondernemen politieke bedrijfsactiviteit in acht nemen. Dit maakt het voor stakeholders makkelijker om de beste methoden en standaarden te herkennen in het beoordelen van de politieke voetafdruk van bedrijven. Het onderwerp ESG-rapportages en de nieuwe Europese Sustainablity Reporting Standards werden recent besproken tijdens een BIF-bijeenkomst van TI-NL.

Hoe de Tracker beoordelingskaders voor politieke bedrijfsactiviteiten evalueert

The Good Lobby Tracker verdeelt aanbieders van ESG-beoordelingskaders in drie groepen. Ten eerste, aanbieders van gegevens en beoordelingen op het gebied van de ESG criteria (e.g. Bloomberg, Sustainalystics, Moody’s). Ten tweede, standaarden op het gebied van duurzaamheidsrapportages (e.g. EFRAG, ISSD, TCFD). De laatste groep bevat initiatieven met een focus op de implementatie van de ESG criteria (e.g. OECD, Responsible Lobbying, WEF).

Deze initiatieven worden beoordeelt aan de hand van 30 indicatoren in de vorm van vragen. Deze vragen zijn de best practices in het rapporteren van politieke bedrijfsactiviteiten. Ze worden aangevuld door standaarden die The Good Lobby zelf heeft ontwikkeld. Met het doel de lat hoger te leggen en de kwaliteit van regelgeving en publieke beleidsprocessen te verbeteren. De vragen zijn gebaseerd op bestaande principes en begeleidingskaders voor verantwoordelijk lobbyen van bijv. de OECD of InfluenceMap. Daarnaast baseren ze zich op academische- en praktijkkennis over ontwikkelingen op het gebied van politieke bedrijfsactiviteiten. Verder worden vergelijkende ervaringen op het gebied van de benodigde eigenschappen in organisatorische bestuurs- en managementstructuren om bedrijfsverplichtingen om te zetten in implementatiestrategieën gebruikt.

ESG-beoordelingskaders en standaarden kunnen in totaal 200 punten scoren. Deze categorieën variëren van algemene openbaarmaking van politieke bedrijfsactiviteiten en rapportage van politieke bijdragen tot rapportage van lobby- en belangenbehartigende activiteiten en openbaarheid over de gebruikte methodologie.

Resultaten en implicaties van The Good Lobby Tracker

Al met al komen slechts een handjevol ESG-beoordelingskaders en standaarden uit op een score van 100 of meer. Dit zijn de UN-Principles for Responsible Investment (117), Responsible Lobbying (106), de OECD (103), en de ICGN (101). Onder aan de lijst komen we EcoVadis (12), Bloomberg (10), en RepRisk (10) tegen. Alberto Alemanno, oprichter van The Good Lobby, stelt dat de meest voorkomende en problematische onvolkomenheden te vinden zijn in transparantie over politieke uitgaven, verklaringen omtrent indirect lobbyen, en back-up plannen voor het geval lobbyactiviteiten door derde partijen de positie van het bedrijf niet juist vertegenwoordigen.

The Good Lobby komt in haar rapport met verschillende trends op basis van de analyse van de Tracker. Zo scoren de geanalyseerde ESG-beoordelingskaders en standaarden over de gehele linie ondermaats op het effectief rapporteren. Ook het in kaart brengen van politieke bedrijfsactiviteiten is veelal onvoldoende. Daarmee legt het de onvolkomenheden van de huidige beoordelingskaders en standaarden bloot. Per geanalyseerd initiatief geeft de Tracker een Scorecard met de mogelijkheden voor verbetering t.o.v. de standaard van The Good Lobby. Dit toont de kracht van The Good Lobby Tracker. Het creërt een ambitieuze nieuwe standaard die duidelijkheid schept in zowel het definiëren van verantwoordelijke politieke bedrijfsactiviteiten, als de beste manier om deze te rapporteren.

Wil jij TI-NL ondersteunen in haar strijd voor klokkenluidersbescherming, politieke integriteit en een samenleving vrij van corruptie? Word dan lid, of steun ons via een donatie: