vacature

Vacature: Bureau- en programmacoördinator (32 uur)

Anahita SenAankondigingen, About Us, Algemeen, Feature, Organisatie, Vacature

Amsterdam, 11 april 2024 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft een nieuwe vacature en is op korte termijn op zoek naar een zelfstandige, praktische en flexibele Bureau- en programmacoördinator die ervaring heeft met projectmanagement, inclusief financieel management en met een effectieve inrichting en uitvoering van de organisatorische processen.

Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van Transparency International (TI), een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) die als doel heeft wereldwijd corruptie te bestrijden. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en burgers vrij van corruptie zijn. Er zijn drie inhoudelijke prioriteiten: 1) politieke en bestuurlijke integriteit, 2) business integriteit, en 3) een veilige integriteits- en meldcultuur. Er is een klein team dat bestaat uit een directeur, een staflid, enkele ZZP’ers en stagiaires, terwijl een extern bureau ondersteuning verleent bij de financiële administratie. Om de doelen te realiseren streeft TI-NL naar groei en professionalisering.

TI-NL is een vereniging met een betrokken bestuur. Het bureau is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten van TI-NL zoals projecten, lobby en advocacy op het gebied van anti-corruptie en integriteit, en het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten met het bedrijfsleven, externe experts en betrokkenen. De financiering van TI-NL is afkomstig van leden, bedrijfsleden,  verschillende fondsen en de Europese Commissie. Eén van de grote projecten is de Integrity School.

De Integrity School

De Integrity School (gefinancierd sinds maart  2023 door het Gieskes Strijbis Fonds met een subsidie voor 3 jaar) biedt trainingen aan op het gebied van integriteit, klokkenluidersbescherming , anti-corruptie en transparantie, en psychologische veiligheid op alle niveaus: van onderwijs tot directiekamer en van werkvloer tot Senaat. Deze trainingen worden zowel digitaal als in-person gegeven. Het eerste jaar heeft duidelijk aangetoond dat er grote vraag is naar trainingen op het gebied van integriteit. 2024 zal een transitiejaar worden na het opbouwjaar 2023, want het accent zal nu gelegd worden op het opbouwen van structurele samenwerkingsrelaties met partners en vrijwilligers op het gebied van training en educatie.

De beoogde rol

De rol is tweeledig, namelijk:

 1. Je bent als bureaucoördinator de rechterhand van de directeur en de spin in het web van Transparency International Nederland. Je bent verantwoordelijk voor een effectieve inrichting en uitvoering van de organisatorische en financiële processen. In deze coördinerende rol vorm je de brug tussen de directeur, de project/programmamanagers en (indirect) het bestuur.
 2. Voor de Integrity School ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, trainers/expert-vrijwilligers en samenwerkingspartners om aan het einde van de huidige financieringsperiode een duurzame en impactvolle opzet te realiseren.

Taken 

Ad 1. Bureaucoordinator

 • Coördinatie van de dagelijkse bureauwerkzaamheden, planning en organiseren van activiteiten, alsmede verslaglegging;
 • Managen van up-to-date CRM-systeem en aanjager voor de afhandeling van taken door het team, inclusief projectmanagement.
 • Opstellen van (financiële) jaarplannen, jaarverslagen, jaarrekeningen en (financiële) rapportages.
 • Coördinatie van fondsenwerving, identificatie van nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving en planning van activiteiten.
 • Praktische ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten zoals vergaderingen van het bestuur, onze institutionele leden (Business Integriteit Forum), commissievergaderingen, Algemene Ledenvergadering, e.d.
 • Coördinatie van de externe communicatie van TI-NL op de website, in de media, via nieuwsbrieven en op sociale media.

Ad 2. Coördinator Integrity School

 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling en vooral de uitvoering van de strategie van de Integrity School, waarin de nadruk ligt op het ontwikkelen van structurele samenwerkingsrelaties met partners.
 • Monitoring van de voortgang van het project dat door het Gieskes Strijbis fonds wordt gefinancierd, inclusief het verzorgen van rapportages. Verdere ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie.
 • Werkwijze voor de expert pool en de integriteitsambassadeurs nader uitwerken en starten met uitvoering.
 • Stimuleren van ontwikkeling nieuwe modules en trainingsaanbod in samenwerking met partners, experts en klanten.

Functie-eisen

 • Een relevante opleiding op HBO- of WO-niveau.
 • Tenminste drie jaar projectmanagement- en coördinatie ervaring, bij voorkeur bij een NGO of vergelijkbare organisatie.
 • Ervaring met fondsenwerving en het werken in allianties is een pré.
 • Affiniteit met het werkterrein van TI-NL.
 • Ervaring met budgetteren en het financieel monitoren van projecten en activiteiten.
 • Een praktische hands-on mentaliteit.
 • Goede (interculturele) communicatie- en organisatievaardigheden en teamplayer.
 • Uitstekende taal- en schrijfvaardigheid en presentatietechniek in het Nederlands en het Engels.

Aanbod

 • Een dynamische en flexibele werkomgeving met vaste werkplek in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, met de mogelijkheid tot Hybride werken.
 • Veel verantwoordelijkheid binnen een betrokken team van collega’s met een gedeelde passie en missie.
 • Startdatum: in overleg, liefst zo snel mogelijk.
 • 3200 euro bruto voor 32 uur als salaris erbij
 • Contract van 12 maanden voor 32 uur, met intentie tot verlenging

Spreekt deze vacature je aan en wil je met een gemotiveerd team aan de slag om bij te dragen aan een verbetering van transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht in de Nederlandse samenleving? Reageer dan uíterlijk op 21 april 2024 door jouw motivatie en CV te versturen naar communicatie@transparency.nl.