Hamers

Corrupte advocaat-generaal veroordeeld tot 200 uur werkstraf

Lotte RooijendijkCorruptie, Kwesties, Nationaal, Rechtspraak

Een voormalige advocaat-generaal van het gerechtshof in Arnhem is op 4 juni 2010 in hoger beroep veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en tweehonderd uur werkstraf. De straf is opgelegd wegens corruptie, oplichting en valsheid in geschrifte.

Het Gerechtshof in Den Bosch acht bewezen dat K. inging op een verzoek om informatie te verstrekken in ruil voor geld. De informatie was niet bedoeld voor zijn werk als aanklager. Daarnaast maakte hij valse stukken op, zoals een schuldbekentenis.

De straf is gelijk aan de straf die de rechtbank in maart 2009 oplegde. Volgens die uitspraak was wettig en overtuigend bewezen dat de advocaat generaal tegen betaling informatie heeft vergaard voor een metaalhandelaar uit Rotterdam. Bovendien maakte hij valse papieren op en diende hij een valse claim in bij een verzekeringsmaatschappij. Hij had ook een eigen juridisch adviesbureau.

De rechtbank nam het de advocaat-generaal kwalijk dat hij zich in ruil voor geld liet verleiden om zijn bevoegdheden als openbaar aanklager in te zetten voor privé-doeleinden. De rechter stelde dat “door ambtelijke corruptie en ambtelijke fraude het vertrouwen dat de samenleving in de integriteit van overheidsdienaren mag hebben, in ernstige mate wordt geschaad’, aldus de rechter. ‘De betrokkenheid van een hooggeplaatste rechterlijk ambtenaar bij dergelijke feiten levert een aanzienlijke bijdrage aan een negatieve beeldvorming van het rechterlijke apparaat en draagt bij aan het toenemend wantrouwen van de burger ten opzichte van de overheid als geheel. Juist van verdachte, die jarenlang dergelijke strafbare feiten vanuit zijn functie heeft bestreden, had een ander handelen mogen worden verwacht.’