rechtspraak

TI-NL schrijft opnieuw een (open) brief over Huis voor klokkenluiders

Anne Scheltema BeduinKlokkenluiders, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 5 mei 2014 –  Voor 20 mei 2014 aanstaande staat de plenaire behandeling door de Eerste Kamer geagendeerd over het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. Opnieuw schrijft TI-NL een (open) brief aan deze Commissie en de indieners waarin zij haar zorgen uit over dit wetsvoorstel.

TI-NL pleit al jaren voor een goede regeling voor het melden van misstanden en het beschermen van degenen die de melding doen over zowel de overheid, als de private sector. Na de laatste memorie van antwoord afkomstig van de indieners van het initiatief wetsvoorstel (Van Raak c.s.), heeft TI-NL een groot aantal gebreken aangetroffen in het huidige voorstel. TI-NL raadt dan ook aan het wetsvoorstel aanhangig te houden en een novelle te bepleiten.

TI-NL hoopt het gesprek aan te kunnen gaan met de indieners, Eerste Kamerleden en andere betrokkenen, teneinde transparantie en integriteit in Nederland duurzaam te bevorderen.

Lees hier de TI NL open brief.