Code of Conduct

Verklaring tegen Corruptie: nog 24 uur

Anne Scheltema BeduinKwesties, Media, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 21 mei 2014 – Morgen mogen we stemmen. Partijen zijn bezig met hun slotoffensief en halen nog even alles uit de kast. We horen verschillende boodschappen over hoe we met Europa verder moeten. Meer Europa, minder Europa, een sterke Euro, terug naar de gulden, Bankentoezicht verscherpen, geen Europese superbank, etc. Maar één ding wil iedereen: mínder corruptie en méér transparantie.

Daarom heeft Transparency International de Verklaring tegen Corruptie (the Anti-corruption Pledge) gelanceerd. Waarin partijen beloven zich te houden aan drie simpele principes:

  1. Het bestuur en de wetgeving van de EU worden voorbeelden van transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit;
  2. Besteding van publieke gelden zal op integere en transparante wijze plaatsvinden;
  3. Effectieve bescherming van klokkenluiders moet in alle EU Lidstaten bewerkstelligd worden.

Tot op heden hebben (op volgorde van Lijst) CDA, GroenLinks, SP, de Piratenpartij, de Anti EU(ro) Partij, ikkiesvooreerlijk.eu en Aandacht en Eenvoud de Verklaring ondertekend of ondersteund. Deze partijen zijn zich bewust van hun publieke taak, van de noodzaak om Europa een lichtend voorbeeld te maken van Open Governance en om corruptie op alle niveaus te voorkomen en bestrijden.

De vraag is daarom: wat houdt PVV, PvdA, VVD, D66, CU/SGP tegen om te ondertekenen? Kunnen of willen zij zich niet aan deze principes houden? TI-NL hoopt van harte dat deze partijen zich alsnog aansluiten en de Verklaring tegen Corruptie gauw tekenen!

Bijlage Declaratie tegen corruptie – partij

Bijlage Verklaring tegen corruptie – kandidaat