Kritische brief TI-NL over novelle ‘Huis voor klokkenluiders’

Anne Scheltema BeduinFeature, Intern nieuws, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Wetgeving

29 januari 2015 – Op 27 januari 2015 heeft Transparency International Nederland een brief geschreven aan de Raad van State en andere personen en instanties die belangstelling hebben c.q. verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming van klokkenluiders. Deze brief is mede ondertekend door de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

TI-NL pleit al jaren voor een goede regeling voor het melden van misstanden en het beschermen van degenen die de melding doen over zowel de overheid, als de private sector. Het ‘Huis voor Klokkenluiders’ is een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken. Maar juist dit wetsvoorstel, dat schrijnende gevallen als die van Fred Spijkers en Arthur Gotlieb beoogt te voorkomen, biedt niet de bescherming die daarvoor nodig is.

Eerder heeft TI-NL in 2014 brieven geschreven aan de Eerste Kamer en de Commissie BZK/AZ van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft uiteindelijk – mede vanwege de bezwaren van TI-NL – de initiatiefnemers gevraagd met een novelle te komen, om de gesignaleerde gebreken te herstellen.

Helaas heeft de novelle niet alle eerder door TI-NL geuite zorgen weggenomen. Ook al is een aantal zaken beter geregeld, er blijven serieuze inhoudelijke vragen over diverse aspecten van het huidige voorstel bestaan. Deze bezwaren heeft TI-NL gebundeld in een brief met uitgebreide bijlage waarin het wetsvoorstel van commentaar is voorzien.

De voornaamste bezwaren zijn: ontoereikende juridische kwaliteit, de twee strijdige functies van het ‘Huis’, het ‘Huis’ als tandeloze tijger, de gebrekkige bescherming van de bonafide melder, getuigen en beklaagde organisatie en een reeks onbeantwoorde vragen. Een flink aantal zaken komt wel aan de orde in de memorie van toelichting, maar is thans niet of niet goed in de wettekst zelf geregeld.

TI-NL hoopt het gesprek aan te kunnen gaan met de indieners, Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en andere betrokkenen, teneinde transparantie en integriteit in Nederland duurzaam te bevorderen.

Lees hier de Brief van TI-NL en de LVV en hier de Bijlage waarin alle commentaren op het wetsvoorstel zijn te lezen.