Ingezonden brief corruptie Nepal

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Internationaal, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 11 mei 2015 – Vorige week donderdag plaatste NRC Handelsblad een ingezonden brief van TI-NL bestuurslid Joop Remmé. Voor het geval u deze gemist hebt, treft u hieronder de tekst van de brief aan.

Ja, juist nu corruptiedebat!

In de brief van Cas de Stoppelaar, consul-generaal voor Nepal, beklaagt hij zich over de „slechte timing en smaak” van de aandacht voor corruptie in Nepal. Ik begrijp zijn standpunt, maar draai dat graag om: is het niet juist nu tijd om aandacht voor die corruptie te vragen, nu de juiste besteding van hulpgelden meer dan ooit noodzakelijk is om mensenlevens te redden? Daarnaast is er nog iets belangrijkers: grote kans dat de mate van corruptie in Nepal (het land staat op plaats 126 van de laatste Corruption Perceptions Index van Transparency International) heeft bijgedragen aan de ernst van de ramp.

Zoals gebleken is uit vorige rampen betekent een hoge mate van corruptie vaak dat gebouwen onbetrouwbaar zijn en veelal gebouwd zijn zonder de juiste vergunningen vanwege corruptie onder ambtenaren. We mogen aannemen dat als Nepal een betrouwbaardere, niet-corrupte, overheid had gehad, er nu minder slachtoffers te betreuren zouden zijn geweest.

Onder andere op de website van Transparency zijn rapporten te vinden die handreikingen bieden om dergelijke corruptie aan te pakken. De regering van Nepal zou die handreikingen serieus moeten nemen wil het toekomstige slachtoffers voorkomen. Corruptie is geen victimless crime, maar een fenomeen dat veel slachtoffers en schade tot gevolg heeft. Ik heb er begrip voor dat de aandacht nu uitgaat naar alles wat mensenlevens redt. Maar de heer De Stoppelaar zou dit onderwerp toch eens aanhangig moeten maken bij zijn contacten in Kathmandu.

Joop Remmé, Bestuurslid Transparency International Nederland