European Anti-Fraud Office: Concrete resultaten voor de Europese belastingbetaler

Anne Scheltema BeduinEuropees, Extern nieuws, Internationaal, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Organisatie, Press Release

Amsterdam, 5 juni 2015 – De European Anti-Fraud Office (OLAF) heeft bij de presentatie van ‘The OLAF report 2014’ in Brussel afgelopen dinsdag, alsmede in een press release, de concrete resultaten gepresenteerd van de onderzoeken naar fraude in de EU die door OLAF in 2014 zijn uitgevoerd. Deze resultaten zijn opvallend. OLAF concludeerde dan ook: “The results reported for 2014, presented today, confirm that OLAF has become increasingly efficient over the last years, bringing tangible results for EU taxpayers.”

European Anti-Fraud Office (OLAF)

De missie van OLAF is het opsporen, onderzoeken en stoppen van fraude met betrekking tot de geldmiddelen van de Europese Unie. Het gaat hierbij om het beschermen van de financiële belangen van de Europese Unie. Om dit te bereiken heeft OLAF drie werkgebieden. Ten eerste onafhankelijk onderzoek naar fraude met betrekking tot de EU fondsen, ten tweede het versterken van het vertrouwen in de Europese instituties door het aan het licht brengen van wanbeheer binnen de instituties en ten derde het ontwikkelen van een anti-fraude beleid binnen de Europese Unie.

De bevoegde terreinen waarin OLAF een onderzoek kan instellen omvatten alle EU-uitgaven, sommige gebieden van EU-inkomsten, zoals invoerrechten, en bij verdenkingen van ernstig wangedrag van EU-personeel of leden van de instituties. OLAF maakt onderdeel uit van de Europese Commissie, maar opereert volledig onafhankelijk bij de uitvoering van zijn onderzoeken. Op deze manier wordt de scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gewaarborgd, iets wat cruciaal is voor de degelijkheid van de onderzoeken naar misstanden met betrekking tot fraude en corruptie binnen een organisatie zoals de Europese Unie.

Daarnaast kunnen EU-ambtenaren, alsmede Europese burgers zelf, melding doen aan OLAF als zij misbruik van EU-geld vermoeden. Vervolgens bepaald OLAF of een nader onderzoek naar deze vermeende misstanden noodzakelijk is en kan het naar aanleiding van de bevindingen aanbevelingen doen aan de relevante EU-instituties of autoriteiten van de lidstaten.

Resultaten 2014

OLAF begint in het rapport met de behaalde resultaten met betrekking tot de uitgevoerde onderzoeken naar fraude. In 2014, na een geleidelijke toenamen over de afgelopen vijf jaar, heeft OLAF de meeste meldingen van vermeende misstanden ontvangen sinds de oprichting in 1999. In totaal waren er 1471 meldingen. Deze meldingen werden vervolgens in korte tijd – gemiddeld twee maanden – beoordeeld op basis van de competentie van OLAF, de betrouwbaarheid van de bron, de geloofwaardigheid van de beschuldiging en de beschikbaarheid van voldoende informatie om een opening van een onderzoek te rechtvaardigen.

In totaal werden er 234 meldingen geselecteerd voor nader onderzoek. Dit is in lijn met het hoge aantal geopende onderzoeken sinds 2012 en laat volgens het rapport zien dat “the effort made by OLAF, over the last 3 years, to strengthen its investigative capacity, seeking to boost the protection of EU taxpayers’ money and to ensure that EU funds reach projects that stimulate growth and jobs and are not diverted by fraudsters.”

Naast deze toename in capaciteit heeft OLAF in totaal 250 lopende onderzoeken afgerond in 2014, waarvan de gemiddelde duur 21 maanden betrof. Dit is de laagste gemiddelde duur van afgeronde onderzoeken in de afgelopen vijf jaar en laat zien dat OLAF efficiënter wordt in het afronden van zijn onderzoeken. Daarnaast hebben de bevindingen in 2014 geleid tot 397 aanbevelingen, een record aantal in de afgelopen vijf jaar. Tot slot het concrete resultaat voor de Europese belastingbetaler: OLAF heeft in 2014 aanbevolen aan de relevante autoriteiten om erop toe te zien dat in totaal 901 miljoen euro terug betaald wordt aan de Europese kas omdat er fraude mee is gepleegd. Dit is het hoogste bedrag in vijf jaar. De 901 miljoen euro zal geleidelijk terug vloeien naar de Europese kas.

OLAF heeft er in 2014 voor gezorgd dat 901 miljoen euro terug betaald wordt aan de Europese kas

Daarnaast stelt OLAF in zijn rapport dat het actief heeft bijgedragen aan de wetsinitiatieven van de Europese Commissie met betrekking tot de bescherming van de Europese financiële belangen tegen fraude en corruptie. Ook is OLAF nauwer verbonden geraakt met een aantal EU-instituties en andere internationale organisaties, waardoor OLAF makkelijker en transparanter kan samenwerken met deze instellingen.

Aan de ene kant zorgen de inspanningen van OLAF voor aanzienlijke terugbetalingen aan de Europese kas van geld waar fraude mee is gepleegd. Aan de andere kant draagt OLAF bij aan het uitroeien van fraude en corruptie binnen de Europese Unie, door middel van wetgeving en samenwerking. Beide inspanningen zijn zeer aan te moedigen.

 

Jelle Clemens, stagiair Transparency International.