Ruys politieonderzoek

Opnieuw mogelijke corruptie binnen politie

Lotte RooijendijkFeature, Media, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 3 november 2015 – Opnieuw wordt een politieagent verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie, zo meldt De Telegraaf vandaag. De 52-jarige agent uit Almelo is op non-actief gesteld tot het onderzoek van justitie is afgerond. Dit is de tweede keer in korte tijd dat een corruptiezaak binnen de politie aan het licht komt. Vorige maand werd bekend dat een 28-jarige agent uit Weert jarenlang informatie over lopende onderzoeken had gelekt aan drugsbendes en motorclubs. Ditmaal lijkt het lekken beperkt gebleven te zijn tot de privésfeer. Toch is ook dit een kwalijke zaak voor de integriteit van de politie.

De agent wordt er van verdacht op grote schaal vertrouwelijke informatie te hebben gelekt in privésferen. “Uit de onderzoeken moet blijken wat er precies is gebeurd en welke consequenties dit eventueel heeft,” verklaart Ronald van der Leeden, woordvoerder van de politie Oost-Nederland.

Het is niet de eerste keer dat deze eenheid met ‘foute agenten’ te maken krijgt dit jaar. Sinds augustus werden in totaal zes politieagenten ontslagen of buiten functie gesteld voor onder andere bedreigingen in de privésfeer, het lekken van informatie en opdringerig gedrag tegen vrouwen buiten de politie, zo meldt Elsevier. De laatste jaren is het aantal agenten dat wegens plichtsverzuim wordt ontslagen forst gestegen: over drie jaar tijd werden ruim twintig procent meer politiemedewerkers uit het korps gezet dan in dezelfde periode ervoor.

Integriteit en meldingen

Integriteit is een belangrijke zaak voor de politie. Het vertrouwen dat de burger heeft in de handhaving van de wet mag niet in het geding komen. De politie heeft daarom vier meldpunten om integriteitsschending te melden: de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie, het Landelijk Meldpunt Misstanden voor medewerkers, de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO, die bij inwerkingtreding van de Wet Huis voor Klokkenluiders in het Huis zal worden opgenomen) en het Meldpunt voor Misstanden bij Aanbestedingen van de politie.

Ondanks de vele meldpunten blijven integriteitsschendingen nog vaak onopgemerkt. Uit onderzoek is gebleken dat corrupte medewerkers zich vaak juist niet op de achtergrond houden, ondanks dat dit vaak gedacht wordt. Ze zijn juist erg aanwezig, communicatief, collegiaal en worden gezien als harde werkers. Hiermee weten zij vaak goed in de organisatie op te gaan, zonder dat zij verdacht worden van corruptie.

Het belang van screenings

Naast de meldpunten zijn daarom screenings erg belangrijk. Door in de gaten te houden welke dossiers agenten opvragen en waar zij zich mee bezig houden, kunnen misstanden aan het licht gebracht worden. Als deze screenings worden gedaan is het natuurlijk wel zaak dat er naar de resultaten gehandeld wordt, zo blijkt uit het voorbeeld van de agent uit Weert. De AIVD gaf namelijk een negatief advies af naar aanleiding van zijn screening, maar desondanks kon de man als aspirant agent aan de slag. Daarna stroomde hij door naar de opleiding voor rechercheur. Naar schatting zijn ruim zestig mensen bij de landelijke politiedienst op soortgelijke wijze zonder screening aan de slag gegaan. Een dure misser, zo blijkt nu wel.