Nederlandse politiebond wil corruptieonderzoek nationale politie

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 1 september 2016 – De Nederlandse politiebond (NPB) wil een grootschalig en onafhankelijk onderzoek instellen naar corruptie bij de Nationale Politie. De voorzitter van de bond, Jan Struijs, pleit hiervoor. De NPB reageert hiermee op het gisteren gepubliceerde nieuws van een politiecommissaris die wordt verdacht van fraude en corruptie. 

Nederlandse politiebond benadrukt noodzaak corruptieonderzoek

Tegenover NRC reageert Jan Struijs namens de NPB op de fraudeverdenking van de commissaris uit Eindhoven. Volgens Struijs bestaan er veel afbreuk- en integriteitsrisico’s voor de politie door de publiek-private samenwerking tussen de politie en het bedrijfsleven. Ook de ICT bij de politie zou kwetsbaar en niet goed op orde zijn.

Uit recente corruptieschandalen bij de politie zijn volgens Struijs “genoeg leermomenten te trekken” om corruptie te voorkomen en te handhaven. De NPB stelt dan ook dat het noodzakelijk is de “kwetsbare plekken” binnen de politieorganisatie in kaart te brengen door een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar corruptie bij de Nationale Politie te starten. Bij dit onderzoek zouden ook wetenschappers betrokken moeten worden.

Lopende corruptieonderzoeken bij de politie

Recentelijk wordt er meer aandacht besteed aan de integriteit binnen de politieorganisatie en in het afgelopen jaar zijn een aantal corruptieonderzoeken gestart. Vorig jaar werd bij de landelijke eenheid een agent opgepakt wegens verdenking van het op grote schaal verkopen van vertrouwelijke politie-informatie. Ook werd in juni 2016 in Den Haag een politieagent gearresteerd die ervan wordt verdacht een criminele organisatie te hebben aangestuurd met behulp van vertrouwelijke opsporingsinformatie van het politiekorps. Beide agenten zullen volgend jaar worden berecht.

Verder is er een lopend integriteitsonderzoek naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij de politie. De inmiddels afgetreden voorzitter van de COR, die hoofdverantwoordelijke zou zijn voor de zogenaamde ‘geldsmijterij’ binnen het medezeggenschapsorgaan, wordt disciplinair onderzocht. In de afgelopen twee jaar zou de COR tienduizenden euro’s hebben uitgegeven aan zaken als feestjes, reizen, kleding en imago-coaching, en daarmee het budget van 1,6 miljoen euro met ruim 2,3 ton hebben overschreden.

De NPB stelt dat er aanwijzingen zijn dat de opgestapte korpsleiding de steun van de COR heeft gekocht om de reorganisatie van de nationale politie soepel te laten verlopen. Op 1 juli 2016 heeft de COR een nieuwe (tijdelijke) voorzitter gekozen van de politie uit Oost-Nederland. Terwijl een onderzoek loopt naar de uitgaven van de COR is het dagelijkse bestuur blijven zitten.

Meer transparantie brengt nationale veiligheid niet in gevaar

Uit onderzoek van Transparency International UK Defence & Security blijkt dat burgers corruptie bij de politie beschouwen als een van de belangrijkste corruptieproblemen in de samenleving. In veel landen is het aannemen van steekpenningen of het verkopen van gevoelige informatie aan criminele organisaties gemeengoed.

De nationale politie kenmerkt zich door een hoog uitgavepatroon in combinatie met een reputatie van geheimhouding. Dit brengt grote corruptierisico’s met zich mee. Hoewel de aard van de sector een zekere mate van geheimhouding rechtvaardigt, is het noodzakelijk dat de nationale politie meer transparantie geeft op gebieden zoals budget en inkoop. Een grotere openheid kan corruptierisico’s verkleinen zonder de nationale veiligheid in gevaar te brengen.

De aanpak van corruptie bij de politie heeft behoefte aan een betrokken maatschappelijk middenveld, met behulp van onafhankelijk onderzoek en instrumenten die reeds zijn ontwikkeld voor gebruik in de defensiesector. Transparency International Nederland zal de ontwikkelingen omtrent het onafhankelijke onderzoek van de politiebond de komende tijd met grote aandacht volgen.