Week van de Integriteit: 1 t/m 9 december

Lotte RooijendijkEvenementen, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 10 oktober 2016 –  De Week van de Integriteit is een jaarlijkse bewustwordingscampagne rondom het thema integriteit. Tijdens de campagneperiode slaan diverse partijen, waaronder ICC en Transparency International Nederland, de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties organiseren in de Week van de Integriteit activiteiten. Zo creëren we momentum en laten we zien dat integriteit de verantwoordelijkheid is van ons allemaal.

Doel en doelgroep

Doel van de Week van de Integriteit is aandacht te vragen voor het belang van integriteit. De campagne wil mensen bewust maken en integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De campagne brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten.

De Week van de Integriteit wil het debat stimuleren over wat integriteit in de praktijk betekent voor organisaties en individuen. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? En wat kunnen bedrijven doen ter voorkoming en bestrijding van fraude en corruptie, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen? Deze campagne wil het debat bevorderen over de betekenis van integriteit. De conferentie op 9 december beoogt te komen tot de Integriteitsagenda voor 2017.

Datum Week van de Integriteit

De campagneweek vindt plaats van 1 t/m 9 december 2016. Op donderdag 1 december zal de aftrap van de campagne plaatsvinden. Op vrijdag 9 december vindt de afsluitende conferentie plaats. Dit valt samen met de internationale Anti-corruptiedag van de VN, waardoor synergie kan ontstaan met internationale initiatieven en (media)aandacht. Meer informatie over het programma van beide bijeenkomsten vindt u op de website onder nieuws.

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Maar wat betekent integriteit nu in de praktijk? En wanneer ben je als organisatie of als individu nu wel of niet integer, en wie of wat bepaalt dat? Hoewel de toegenomen bestrijding van fraude en corruptie een goede zaak is, blijken louter regels en handhaving op den duur onvoldoende om dit effectief te bestrijden. Wanneer echter daarnaast aandacht wordt besteed aan op ethische waarden gebaseerd gedrag, draagt dat niet alleen bij aan de cultuur binnen de organisatie, maar ook het functioneren daarvan.

week

Activiteiten

De Week van de Integriteit is een campagneweek die grotendeels bestaat uit de activiteiten van de partners van de campagne. De campagne fungeert als ‘paraplu’ en zet in op de zichtbaarheid van de campagne via diverse communicatiekanalen, waaronder de campagnewebsite, en media-aandacht. Op donderdag 1 december vindt de aftrap plaats, op vrijdag 9 december de afsluitende conferentie.

Partners

Iedere organisatie kan partner worden van de Week van de Integriteit. Partners organiseren een eigen activiteit tijdens de campagne en kunnen daarbij gebruikmaken van de campagnematerialen die voor de Week van de Integriteit ontwikkeld zijn (logo, banners, etc.). Alle partners worden vermeld op de campagnewebsite van de Week van de Integriteit. Meedoen is kosteloos. De voorwaarden vindt u op de campagnewebsite, www.weekvandeintegriteit.nl.

Partnerbijeenkomsten en conferentie

In aanloop naar de Week van de Integriteit zal voor de partners een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Het laatste nieuws over de netwerkbijeenkomsten in aanloop naar de Week van de Integriteit vindt u onder Nieuws op de campagnewebsite.

Op vrijdag 9 december vindt de afsluitende conferentie plaats. Dit valt samen met de internationale Anti-corruptiedag van de VN. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website onder nieuws.

Contact

Download via de website het formulier waarmee u uw organisatie (kostenloos) kunt aanmelden als partner van de Week van de Integriteit. Voor meer informatie over de campagne, mogelijkheden de conferentie van 9 december te sponsoren, neemt u contact op met ICC Nederland, initiatiefnemer en coördinator van de Week van de Integriteit.

Meer informatie via www.weekvandeintegriteit.nl