Alliander winnaar kristalprijs 2016

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Jaarverslagen, Kwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Private sector

Amsterdam, 17 november 2016 – Vandaag is voor de zesde keer de Kristalprijs uitgereikt aan het Nederlandse bedrijf dat het beste verslag heeft gegeven van hun maatschappelijke impact in het jaarverslag. Dit jaar is de prijs gewonnen door Alliander. Ook in de prijzen vielen Heineken, met het meest innovatieve verslag, en UMCG, als grootste stijger op de benchmark (van plaats 197 naar 79). De prijs wordt sinds 2010 uitgereikt om transparantie over de maatschappelijke impact van bedrijven te vergroten. De Kristalprijs is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De winnaar verdient de eer, aandacht en erkenning voor de transparantie van het jaarverslag. Het doel is bedrijven te stimuleren zo veel mogelijk te spreken over de impact die zij hebben op de maatschappij in hun jaarverslag. Onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat bedrijven er open over zijn.

De prijs wordt toegekend op basis van onderzoek uitgevoerd door de accountants van EY aan de hand van een lijst criteria. Er wordt alleen gewerkt met openbaar beschikbare informatie.

Transparantie over de maatschappelijke impact van bedrijven wordt ook steeds vaker gevraagd door belanghebbenden, zoals aandeelhouders. Door open en duidelijk te zijn kunnen stakeholders beter zien welke afwegingen een bedrijf maakt en het bedrijf hierop aanspreken. Transparantie creëert de mogelijkheid tot dialoog. Dit kan vervolgens leiden tot een verandering in het beleid. Dat een bedrijf slecht scoort op het gebied van transparantie wil uiteraard niet zeggen dat het bedrijf slecht scoort op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transparency in Corporate Reporting (TRAC)

Op 24 oktober 2016 lanceerde Transparency International Nederland (TI-NL) TRAC: haar eerste indexering van Nederlandse bedrijven met betrekking tot transparantie van hun publieke rapportages. Die transparantie ziet met name op aan corruptie gerelateerde documenten, zoals een code of conduct, klokkenluidersbescherming en anti-corruptie trainingen.

Met het TRAC rapport – Transparency in Corporate Reporting – heeft TI-NL geanalyseerd welke praktijken en tekortkomingen in Nederland bestaan ten aanzien van het publiek rapporteren van aan corruptie gerelateerde informatie door het bedrijfsleven. Want hoewel Nederland altijd hoog scoort op de Corruption Perception Index van Transparency International, geldt dit niet noodzakelijk voor de landen waar ons bedrijfsleven actief is. Nederlandse bedrijven zijn goed voor 3.1 % van ‘s werelds export. Hierdoor hebben Nederlandse bedrijven te maken met landen van de top tot de hekkensluiters van de CPI.

Het meten van transparantie van bedrijfsrapportages over aan corruptie gerelateerde issues kan gezien worden als een graadmeter hoe bedrijven omgaan met corruptie. Door de indexering van de analyse hoopt TI bedrijven te stimuleren verdere maatregelen te nemen om corruptie in hun operaties uit te bannen, onder het toeziend oog van de maatschappij en stakeholders. Door transparant te rapporteren leggen bedrijven verantwoording af over hun bijdrage aan de strijd tegen corruptie.

Eerdere edities van de Kristalprijs

Eerdere edities van de prijs werden gewonnen door AkzoNobel, KPN, Philips, NS en tweemaal door DSM. Vorig jaar ging AkzoNobel er met de prijs vandoor omdat een innovatieve vorm van verslaglegging te combineren met openheid over negatieve effecten van de bedrijfsvoering. Westland Infra won de prijs voor de snelste stijger en Schiphol Group won de prijs voor het meest innovatieve jaarverslag.