COR politie treedt terug en oud-korpschef op non-actief na schandaal

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Integriteit, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 8 november 2016 – De leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie zijn gisterenavond teruggetreden. Aanleiding is een onderzoek waaruit naar voren kwam dat aanzienlijke geldbedragen uit het budget van de COR zijn verspild aan onder meer dure etentjes, feestjes en overnachtingen. De korpschef maakte naar aanleiding van een intern onderzoek vorige week bekend dat het declaratiegedrag van de COR “ondoelmatig en disproportioneel” is geweest.

COR treedt terug en oud-korpschef op non-actief

Hoofdverantwoordelijke voor het buitensporige declaratiegedrag is de inmiddels opgestapte COR-voorzitter. De huidige korpschef concludeerde vorige week bij de presentatie van het onderzoek dat de kwestie onder meer het gevolg is van solistisch optreden van de voormalig voorzitter en zijn gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. De oud-voorzitter zou de steun hebben gehad van de voormalig korpschef, die inmiddels zijn taken heeft neergelegd nu zijn rol in een financieel schandaal wordt onderzocht. Dit zou na overleg met minister Ard Van der Steur (Veiligheid en Justitie) zijn besloten.

Volgens het interne onderzoek van de huidige korpschef valt het de andere leden van de COR te verwijten dat ze de voorzitter niet tegenspraken in het buitensporige declaratiegedrag. Een groot deel van het budget van 1,6 miljoen euro zou op zijn gegaan aan diners, partijen, overnachtingen met champagneontbijt en het inhuren van onder anderen imagocoaches.

Op een ingelaste vergadering concludeerden de COR-leden maandagavond dat ze de conclusies van het interne onderzoek van de korpschef onderschrijven en daarom niet verder kunnen. In een persverklaring van de COR staat dat het vertrouwen is beschadigd. “We hebben gewacht op de conclusies van de korpschef en onderschrijven deze. Wat er is gebeurd raakt de geloofwaardigheid van de medezeggenschap. (…) We betreuren het dat onze collega’s op straat worden aangesproken op de ontstane situatie rondom de COR”.

Reactie politievakbond

In een reactie noemt politievakbond ACP het gedrag van de COR onaanvaardbaar en onacceptabel. “Het schaadt zowel het imago van de politie als de belangen van collega’s”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp.

Volgens de ACP is de cruciale vraag in hoeverre de totstandkoming en reorganisatie van de Nationale Politie werd beïnvloed door het decadente gedrag van de leden van de COR.

“Waren de besluiten altijd in het belang van collega’s of speelden ook andere afwegingen mee?”, aldus  de ACP-voorzitter.

Opdracht tot extern onderzoek

Tegen de oud-voorzitter is vorige maand aangifte gedaan. Verder heeft minister Van der Steur opdracht gegeven tot een extern onderzoek naar de rol van de voormalig korpschef bij de geldverspilling door de Centrale Ondernemingsraad. Het is nog niet duidelijk wie het onderzoek gaat doen en hoe lang dit gaat duren. Het onderzoek moet in ieder geval uitwijzen of de oud-korpschef een oogje dichtkneep en de COR zijn gang liet gaan, in ruil voor instemming met de reorganisatie bij de Nationale Politie. De oud-korpschef legt zijn politiewerkzaamheden tijdelijk neer nu zijn rol in het financieel schandaal wordt onderzocht.

Eerder was er kritiek op het feit dat de voormalig korpschef bleef werken als politie-adviseur terwijl zijn rol in een groot schandaal met de ondernemingsraad van de politie wordt onderzocht. In de oppositie werd de roep om de oud-korpschef op non-actief te stellen breedgedragen. Van der Steur heeft daar na overleg gehoor aangegeven.

Onderzoek uitbreiden naar Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar de geldverkwisting door de ondernemingsraad van de Nationale Politie zich niet alleen richt op de oud-korpschef, maar ook op Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het CDA, de SP, D66, ChristenUnie, SGP , Groep Kuzu/Öztürk en de Partij voor de dieren roepen op tot een grootschalig onderzoek bij de nationale politie maar ook bij het ministerie zelf. CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt het belangrijk dat wordt uitgezocht of wellicht steun van de centrale ondernemingsraad is ‘gekocht’ voor de enorme reorganisatie bij de politie. D66 wil in het bijzonder ook dat er onderzoek wordt gedaan naar wat de vroegere minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, van de gang van zaken heeft geweten.

Het financiële schandaal bij de nationale politie is een gevolg van gebrek aan toezicht. Het is zaak dat er een onafhankelijk en transparant onderzoek naar alle personen en partijen die mogelijk betrokken zijn bij deze kwestie.