CEO

Topman Samsung vrijgesproken in Zuid-Koreaans corruptieschandaal

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Fraude, Internationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 20 januari 2017 – Gisteren werd bekend dat de topman van Samsung niet wordt vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een omvangrijk corruptieschandaal in Zuid-Korea. Hij werd verdacht van het betalen van smeergeld, verduisteren van geld, en het plegen van meineed tijdens een verklaring in december. Het is de nieuwste ontwikkeling in een omvangrijk corruptieschandaal in Zuid-Korea, waarbij eerder President Park werd afgezet.

Topman Samsung

Afgelopen maandag werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Samsung topman, omdat hij wordt verdacht van het betalen van 34 miljoen euro aan steekpenningen aan de voormalige president Park Geun-hye en haar adviseur Choi Soon-sil om steun te verkrijgen voor een omstreden fusie. Daarnaast wordt hij beschuldigd van meineed tijdens een parlementaire hoorzitting, waarin hij valse verklaringen zou hebben gegeven.

De rechters in Seoul “vonden geen reden om de Samsung topman te arresteren”, schrijft The Sydney Morning Herald. De openbaar aanklagers en het volk zijn teleurgesteld dat de leiders van Samsung niet verantwoordelijk worden gehouden voor de overtredingen van Samsung. Eerder heeft het bedrijf namelijk bekend donaties te hebben gedaan aan twee stichtingen en een adviesbureau waar Choi Soon-sil, adviseur van de president, aan verbonden was. Vermoedelijk was dit smeergeld om een controversiële fusie mogelijk te maken. In ruil voor het geld zouden Choi en Park de grootste aandeelhouder in Samsung, pensioenfonds National Pension Service, overtuigd hebben om de fusie met een waarde van 8 miljard dollar goed te keuren.

De afwijzing is een grote tegenslag in het corruptieschandaal rondom de afgezette president Park. De bevolking hoopte dat dit een breuk met de corruptiecultuur in het land betekende. In oktober kwam een enorm netwerk van patronage en corruptie tussen politici en bedrijven aan het licht. De spil hiervan bleek de band tussen Choi en President Park.

Choi-gate

Choi Soon-sil is een religieus leider van een sekte en oude vriendin van President Park Guen-hye. In oktober werd bekend dat Choi grote invloed had op het overheidsbeleid, ondanks ze geen officiële positie bekleedde in de regering. Dit werd al snel ‘Choi-gate’ genoemd. Als adviseur van de president had ze toegang tot geheime documenten en sloot ze vermoedelijk deals met bedrijven, waarbij invloed voor donaties werden geruild. Ze is in november aangeklaagd voor politieke beïnvloeding, machtsmisbruik, en poging tot fraude.

Na maandenlange protesten van de bevolking in de hoofdstad Seoul werd Park op 9 december afgezet door het parlement wegens machtsmisbruik, schending van de grondwet, en het delen van geclassificeerde informatie met Choi. Het Constitutioneel Hof heeft 6 maanden om de afzetting goed te keuren of af te wijzen. Ze is de eerste president die is afgezet sinds Zuid-Korea een democratie werd in 1988.

Chaebols en politiek

Samsung is de grootste chaebol van Korea. Chaebols zijn enorme door familie gecontroleerde conglomeraten. Na de tweede wereldoorlog zorgde de regering ervoor dat deze bedrijven zich konden ontwikkelen tot concurrenten op de wereldmarkt en op hun beurt stimuleerde ze de Koreaanse economie. Tijdens de financiële crisis in 2008 groeide hun aandeel in de economie sterk. Alleen de elektronica-tak van Samsung geldt nu voor één vijfde van de export uit het land. De wederzijdse afhankelijkheid tussen de politiek en het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat er nauwe banden zijn tussen politici en zakenlieden die zij elkaar beschermen.

De protesten van de bevolking tijdens de laatste paar maanden maakt duidelijk dat het volk hier genoeg van heeft. De recente aanhoudingen en onderzoeken naar leiders in de politiek en bedrijfsleven zouden een nieuwe fase kunnen betekenen voor de democratie in het land. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat topmannen zoals Lee worden opgepakt en gestraft.

Door Gabriëlle Smith