KPMG

KPMG Joint Venture schikt voor 8 miljoen euro met het OM

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 19 juli 2017 – Een onderdeel van KPMG schikte gisteren met het Openbaar Ministerie (OM) voor fraude bij de bouw van het hoofdkantoor langs de A9 in Amstelveen. Naast het aanbieden van de transactie aan de rechtspersoon heeft het OM besloten om tevens een aantal verdachte natuurlijke personen te dagvaarden.

Het accountantskantoor voorkomt strafrechtelijke vervolging door het betalen van een boete van 8 miljoen euro. De transactie is door het OM aangeboden naar aanleiding van een onderzoek van de FIOD naar een Joint Venture dat onderdeel is van de KPMG-organisatie. Het zou daarbij gaan om het KPMG-gebouw Amstelveen II B.V. Deze samenwerking bestaat voor 70% uit KPMG en voor 30% uit de eigenaar van het stuk grond waarop het pand wordt gebouwd. Aan dit bedrijfsonderdeel wordt verweten dat het opzettelijk onjuiste aangiften voor de vennootschapsbelasting heeft gedaan over de jaren 2009/2010 en 2010/2011. Daarnaast zou de Joint Venture de realisatieovereenkomst voor de bouw van het nieuwe pand valselijk hebben opgemaakt.

Strafrechtelijk verwijt KPMG

De belastingontduiking zou hebben bestaan uit het aftrekken van een aanzienlijk bedrag van de belastbare winst door de Joint Venture in 2011. De afgetrokken kosten hadden echter niet in één keer afgetrokken mogen worden; dit had in jaarlijkse porties moeten plaatsvinden. Door de aangewende werkwijze genoot de Joint Venture, en aldus indirect ook KPMG, vermoedelijk een belastingvoordeel van bijna € 13.500.000. De strafbare feiten werden publiekelijk bekend gemaakt bij het aftreden van de toenmalige bestuursvoorzitter van KPMG, van Breukelen, in 2014. De start van een strafrechtelijk onderzoek van het OM kwam derhalve op een onrustig moment: slechts een klein jaar na de schikking van KPMG voor haar rol bij het verhullen van betalingen aan buitenlandse agenten door Ballast Nedam. Het behaalde belastingvoordeel is reeds door KPMG-gebouw Amstelveen II. B.V. terugbetaald.

In het door het OM uitgegeven persbericht wordt bekend gemaakt dat naast de transactie met de verdachte rechtspersoon, tevens vijf verdachte natuurlijke personen gedagvaard gaan worden. Het zou gaan om twee directieleden en een financieel leidinggevende van de Joint Venture, een indirect aandeelhouder van de vennootschap van de ondernemer die het pand zou realiseren en een gelieerde notaris. Naar verluidt verwijt het OM de directieleden het feitelijk leidinggeven aan, dan wel het plegen van de belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het OM verwijt tevens de belastingfraude aan de financieel leidinggevende en het witwassen van de verdiensten door de valsheid in geschrifte aan de indirect aandeelhouder. Op 3 oktober 2017 zal hierover een regiezitting plaatsvinden bij de rechtbank in Amsterdam.

Tendens afdoening OM

In het persbericht beschrijft het OM – conform eigen regelgeving – waarom de keuze voor een transactie in dit concrete geval passend is. Het gaat om ernstige feiten, in het bijzonder gegeven de maatschappelijke voorbeeldfunctie van het accountantskantoor. Daarnaast merkt het OM op dat de schikking ziet op feiten gepleegd voorafgaand aan de overeengekomen transactie ter zake van de omkoping door Ballast Nedam én de intrede van het nieuwe compliancebeleid. Derhalve is er geen sprake van recidive, aldus het OM. KPMG heeft bovendien in gesprekken met het OM aangegeven zich bewust te zijn van de noodzaak tot verandering, die reeds is ingezet naar aanleiding van de eerdere schikking.

De keuze van het OM tot het aanbieden van een transactie  aan de verdachte rechtspersoon en om de betrokken natuurlijke personen apart te vervolgen, past in de recente gang van zaken. Het parket gaf reeds vorig jaar in een persbericht omtrent de schikking met VimpelCom aan, dat gelieerde natuurlijke personen apart vervolgd moeten worden indien hun betrokkenheid wettig en overtuigend bewezen kan worden. Het parket zet aldus deze trend door.