Cariben

90 miljoen mensen betaalden steekpenningen in Latijns-Amerika en de Cariben

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Organisatie, Press Releases

Amsterdam, 9 oktober 2017 – De meest recente Global Corruption Barometer van Transparency International (TI) in Latijns-Amerika en de Cariben laat zien dat de meerderheid van de bevolking (62%) het niveau van corruptie het afgelopen jaar alleen maar toe zag nemen. In deze studie zijn 22.000 mensen in 20 verschillende landen ondervraagd. Het onderzoek wijst uit dat 90 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied steekpenningen hebben betaald. En als ze zich hier tegen uitspreken wordt een derde alsnog benadeeld.

Meer dan de helft van de bevolking (53%) stelt dat hun regering corruptie niet heeft aangepakt. Één op de drie (29%) mensen hebben steekpenningen betaald om toegang te krijgen tot publieke diensten. TI heeft met meer dan 22.000 mensen gesproken in 20 landen. Op basis van de geschatte bevolkingsgrootte van deze landen betekent dit dat ongeveer 90 miljoen mensen steekpenningen hebben betaald.

De mensen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden teleurgesteld door hun regeringen en de private sector. Omkoping is een belangrijke belemmering voor de toegang tot belangrijke openbare diensten, met name voor de meest kwetsbaren in de samenleving, zei José Ugaz, voorzitter van Transparency International.

Het is dan ook geen verrassing dat mensen in de regio regelmatig de straat op gaan om tegen corruptie te protesteren. We hebben het gezien in Brazilië, Guatemala en de Dominicaanse Republiek maar ook in Mexico en Honduras. De Global Corruption Barometer wijst uit dat zeven op de tien burgers bereid en betrokken zijn bij de strijd tegen corruptie (70 procent). Desondanks hebben slechts enkele betalers van steekpenningen aangegeven dat ze dit gemeld hebben bij de autoriteiten (9%). Van degenen die het wel hebben gemeld, zegt bijna een derde hierdoor benadeeld te zijn (28%).

 

Omkoping bleek meest voorkomend te zijn in Mexico en de Dominicaanse Republiek, waar 51 procent en 46 procent van de ondervraagden zeiden dat ze steekpenningen moesten betalen om toegang te krijgen tot openbare diensten.
Politie en politici worden beschouwd als de meest corrupte instellingen in de regio, waarbij bijna de helft van de burgers zegt dat de meeste of zelfs alle mensen in deze instellingen corrupt zijn. Dit toont een zorgwekkend gebrek aan vertrouwen in deze vitale publieke sectoren.

Aanbevelingen aan Latijns-Amerika en Cariben

Transparency International doet vier belangrijke aanbevelingen om het gerechtelijk systeem te versterken en mensen te helpen zich uit te spreken zonder angst voor vergelding. Overheden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied moeten:

  • De instellingen die betrokken zijn bij de detectie, onderzoek en de vervolging van corruptiegerelateerde misdrijven, versterken.
  • Politieke immuniteit voor corruptiegerelateerde zaken opheffen
  • De onderzoekscapaciteit van de politie versterken en permanente verantwoordingsmechanismen oprichten
  • Toegankelijke, anonieme, rapportagekanalen creëren voor klokkenluiders, die hen effectief beschermen tegen alle vormen van vergelding.